Stretnutie absolventov Ekonomickej a finančnej matematiky
Konferencia 20MEF

Sobota 11. mája 2019
FMFI UK


Finančne nás podporili Slovenská sporiteľna a.s.
a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

20MEF

Možno viete, možno nie, ale od promócie prvých absolventov štúdia EFM uplynulo už 20 rokov. V snahe dodržať začatú tradíciu osláv okrúhlych výročí rozbehli sme prípravy ďalšieho ročníka absolventského stretnutia študijného programu Ekonomická a finančná matematika pod názvom Konferencia 20MEF.

S potešením Vám môžeme oznámiť, že stretnutie absolventov sa uskutoční

v sobotu 11. mája 2019

miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, Bratislava
čas: 13:00-24:00

Program

Odborná a spoločenská časť


Odborný program

Poslucháreň A

13:30 - 13:50
Otvorenie
13:50 - 14:05
Juraj Kotian (1999)
14:05 - 14:20
Marcel Imrišek (2000)
14:20 - 14:35
Adriana Lojschová (2001)
14:35 - 14:50
Katarína Lučivjanská, rod. Kvašňáková (2009)
14:50 - 15:05
Róbert Tóth (2015)

Spomienka na prof. Brunovského

Poslucháreň A

16:00 - 16:20
Spomienka na prof. Brunovského
16:20 - 16:35
Katarína Boďová (2004)
16:35 - 16:50
Lucia Fašungová, rod. Pániková (2007)
16:50 - 17:05
Zuzana Molnárová (2011)
17:05 - 17:20
Mária Holecyová (2012)
17:20 - 17:35
Vladimír Novák (2013)
17:35 - 17:50
Slávnostné ukončenie odborného programu

Bonus

Ako bonus pridáme prezentáciu z histórie, súčasnosti a budúcnosti odboru EFM.

Spoločenský program

Od 18:00 sa na Vás tešíme vo vestibule fyzikálneho pavilónu. Nezabudnite tanečné topánky a príďte dobre naladení.

Dotazník

Za účelom zhodnotenia úspešnosti a uplatnenia absolventov štúdia EFM by sme boli radi, ak si nájdete čas a vyplníte krátky dotazník. Spracované výsledky zverejníme na konferencii 20MEF. Budeme radi, ak vyplníte náš dotazník aj v prípade, ak sa konferencie 20MEF nemôžete zúčastniť.

Vyplniť dotazník

Registrácia

Registrovať sa na 20MEF

Účastnícky poplatok je 20 Euro, v cene je zahrnuté občerstvenie, večera i spoločenský program. Poplatok uhraďte najneskôr do 31. marca 2019 na účet:

IBAN: SK85 8360 5207 0042 0671 0452

Pri platbe nezabudnite uviesť do poznámky Vaše meno, priezvisko (rodné) a ročník ukončenia štúdia, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu. Registrácia je platná až po zaplatení účastníckeho poplatku.

Veríme, že prijmete naše pozvanie a prídete na absolventské stretnutie 20MEF.

Ďalšie podrobnosti Vám prinesieme v najbližšom čase na tejto stránke ako aj prostredníctvom e-mailu na kontaktných adresách, ktoré nám poskytnete.

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.

Za organizátorov

Zuzana Chladná (Goceliaková, 5MEF)
Zuzana Siebertová (Vavrovičová, 4MEF)

KAMŠ FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava