Univerzita Komenského, Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Dr. Zuzana Chladná


                                 

Adresa:


FMFI, KAMŠ
Oddelenie ekonomických a financných modelov
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
personal photo

Kancelária:
M 206

Telefón: +421-2-180

E-mail: chladna@fmph.uniba.sk

Vzdelanie Výuka Linky