Seminar 4.10.2018: Miroslav Kramar
Seminar 6.7.2018: Andrej Zlatos