Page 1 of 1

Seminar 24.11.2016: Roman Simon Hilscher

PostPosted: Tue Nov 15, 2016 11:03 am
by quittner
Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Thursday 24.11.2016 at 14:00 Lecture room M-223

Roman Simon Hilscher (Masarykova univerzita, Brno):
Weylova alternativa pro dynamické rovnice na časových škálách

Abstract:
V přednášce prezentujeme základy teorie L2 řešení pro diferenciální
rovnice, diferenční rovnice a dynamické rovnice na časových škálách,
včetně jejího zobecnění na hamiltonovské a symplektické systémy.
Zejména se věnujeme Weylově alternativě pro systémy v limitním bodě
a limitní kružnici (limit point/limit circle cases) a zdůvodnění
rozdílů mezi spojitou a diskrétní teorií.