Page 1 of 1

Seminar 22.6.2017: Jan Filo

PostPosted: Wed Jun 14, 2017 10:15 am
by quittner
Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Thursday 22.6.2017 at 14:00 Lecture room M-223

Ján Filo (KMANM FMFI UK):

Charakterizácia nestlačiteľnosti v probléme prúdenia v trubke s pružnou stenou