Seminár 20.10.2011: Sámuel Peres (FMFI)

Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations
organized by P.Quittner, M.Fila and R.Kollar

Moderator: sevcovic

Seminár 20.10.2011: Sámuel Peres (FMFI)

Postby kollar » Thu Oct 13, 2011 10:56 am

Štvrtok 20.10.2011, 14:30-15:30, F1-326 / Thursday, October 20, 2011, 2:30-3:30 PM, F1-326

Sámuel Peres (FMFI Univerzita Komenského Bratislava)

Riešiteľnosť obyčajných diferenciálnych rovníc druhého rádu s nelineárnymi okrajovými podmienkami
Solvability of second order ordinary differential equations with nonlinear boundary conditions

Abstrakt/Abstract:
V prednáške uvažujeme rovnicu $u'' = au^p$ na intervale $(-l,l)$ s
okrajovými podmienkami $u'(l) = u^q(l)$, $u'(-l) = -u^q(-l)$. Skúmame,
koľko kladných riešení má daná úloha v závislosti od hodnôt
parametrov $p,\q \in \mathbb R$ a $a,l>0$.

Najbližší program / Near future program:
3.11. Daniel Ševčovič (FMFI UK)
10.11. Matthias Wolfrum (WIAS Berlin)
17.11. sviatok
24.11. Eiji Yanagida (Tokyo Institute of Technology)
kollar
 
Posts: 11
Joined: Sun Jan 30, 2011 2:19 pm

Return to Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron