Seminár 8.12.2011: Pavol Quittner (FMFI UK)

Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations
organized by P.Quittner, M.Fila and R.Kollar

Moderator: sevcovic

Seminár 8.12.2011: Pavol Quittner (FMFI UK)

Postby kollar » Thu Dec 01, 2011 1:46 pm

Štvrtok 8.12.2011, 14:30-15:30, F1-326 / Thursday, December 8, 2011, 2:30-3:30 PM, F1-326

Pavol Quittner (FMFI Univerzita Komenského Bratislava)

Rovnosť komponent v semilineárnych eliptických systémoch

Abstrakt/Abstract:
Skúmame dvojkomponentové eliptické systémy v n-rozmernom priestore, ktoré sa vyskytujú pri štúdiu stojacich vĺn príslušných evolučných Schrödingerových systémov. Za istých podmienok ukážeme, že pre každé kladné riešenie (u,v) takéhoto systému platí u=v. V prípade kritického rastu nelinearity to vedie k jednoznačnosti riešenia, v prípade podkritického rastu k vetám Liouvilleovho typu. Na rozdiel od doteraz známych výsledkov nepožadujeme pokles riešení v nekonečne ani kooperatívnosť systémov a pripúšťame tiež superkritický rast nelinearít.
kollar
 
Posts: 11
Joined: Sun Jan 30, 2011 2:19 pm

Return to Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron