Seminar 6.12.2012: Pavol Bokes (KAMS)

Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations
organized by P.Quittner, M.Fila and R.Kollar

Moderator: sevcovic

Seminar 6.12.2012: Pavol Bokes (KAMS)

Postby quittner » Wed Nov 28, 2012 2:16 pm

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc

Štvrtok 6.12.2012 o 13:30 v miestnosti M-223

Pavol Bokes (KAMŠ FMFI UK):
Matematické modelovanie stochastickej génovej expresie

Abstrakt:
Génová expresia je súborom procesov prebiehajúcich pri prepise genetickej
informácie z DNA na funkčnú molekulu (typicky na proteín).
Molekuly, ktoré interagujú v týchto procesoch sú často prítomné v malých
množstvách, a preto sú tieto procesy významným zdrojom náhodnosti
v správaní sa buniek. Táto náhodnosť sa dá kvantifikovať za pomoci
rovníc stochastickej chemickej kinetiky. V prípade systémov s lineárnou
kinetikou sa dá variabilita v génovej expresii charakterizovať pomocou
Ljapunovovej rovnice. Techniku predvediem na konkrétnych príkladoch,
na ktorých som spolupracoval s T. Gedeonom (Montana State University)
a s A. Singhom (University of Delaware).
quittner
 
Posts: 79
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:21 am

Return to Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron