Seminar 2.10.2014: Peter Polacik

Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations
organized by P.Quittner, M.Fila and R.Kollar

Moderator: sevcovic

Seminar 2.10.2014: Peter Polacik

Postby quittner » Tue Sep 23, 2014 7:47 am

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Štvrtok 2.10.2014 o 14:00, poslucháreň C

Peter Poláčik (University of Minnesota):
O ohraničených riešeniach parabolických rovníc na R

Abstrakt:
V tejto prednáške sa budeme zaoberať ohraničenými riešeniami semilineárnych
parabolických rovníc na $\mathbb R$, špeciálne ich asymptotickým správaním v topológii
priestoru $L^\infty_{loc}(\mathbb R)$. Najskôr ukážeme niekoľko zaujímavých príkladov riešení,
ktoré nie sú kvázikonvergentné (ich $\omega$-limitné množiny nepozostávajú z ekvilibrií).
Potom sa zameriame na nezáporné riešenia s lokalizovanými počiatočnými podmienkami.
Ako ukážeme, takéto riešenia sú vždy kvázikonvergentné, za dodatočných predpokladov
sú dokonca konvergentné.
quittner
 
Posts: 79
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:21 am

Return to Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron