Seminar 9.4.2015: Samuel Peres

Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations
organized by P.Quittner, M.Fila and R.Kollar

Moderator: sevcovic

Seminar 9.4.2015: Samuel Peres

Postby quittner » Wed Apr 01, 2015 12:25 pm

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Thursday 9.4.2015 at 14:00 Lecture room M-223

Sámuel Peres (KMANM FMFI UK):
O riešeniach istej nelineárnej okrajovej úlohy

Abstract:
Uvažujeme nelineárnu obyčajnú diferenciálnu rovnicu druhého rádu
s nelineárnymi okrajovými podmienkami, pričom nelinearity sú mocninové
a okrajové podmienky sú symetrické. Skúmame existenciu a počet riešení
úlohy v závislosti od mocnín nelineárnych členov a dĺžky intervalu.
quittner
 
Posts: 79
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:21 am

Return to Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron