Seminar 7.4.2016: Pavel Brunovsky

Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations
organized by P.Quittner, M.Fila and R.Kollar

Moderator: sevcovic

Seminar 7.4.2016: Pavel Brunovsky

Postby quittner » Wed Mar 30, 2016 1:26 pm

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Thursday 7.4.2016 at 14:00 Lecture room M-223

Pavel Brunovský (KAMŠ FMFI UK):

Dichotómia, veta o uzavretom obraze a optimálne riadenie

Abstrakt: Reč bude o tom, ako predpoklad hyperboličnosti dynamiky umožní
dokázať uzavretosť obrazu istého operátora na $l_\infty$ a tým odvodiť nutnú
podmienku optimality typu princípu maxima pre úlohu optimálneho riadenia
s diskrétnym časom a nekonečným horizontom.
quittner
 
Posts: 80
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:21 am

Return to Seminar on Qualitative Theory of Differential Equations

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron