Book: Optimal Control

Book: Optimal Control (in slovak language)

Margaréta Halická, Pavel Brunovský, Pavol Jurča: Optimálne riadenie

Viacetapové rozhodovacie procesy v ekonómii a financiách

Vydavateµstvo EPOS, Bratislava, 2009, 204 strán, ISBN 978-80-8057-793-3

Na stiahnutie: