Teaching

Spracovanie digitálnych signálov


Zbierka riesenych prikladov (hruba pracovna verzia): zbierka.pdf

Materialy na cvicenie o EKG: ekg_data.zip

Optimálne riadenie (1) - pocitacove cvicenia


Cvicenie 1 - Manazment pristavu: subory

Cvicenie 2 - Obchodnik s redkovkami: subory

Cvicenia z optimálneho riadenia


Stochastické metódy operačnej analýzy


Odporucana literatura: ucebnica Markovove retazce a ich aplikacie (vydavatelstvo Epos), (dostupne aj v Panta Rhei)
Dodatocne skripta pre cast uciva nepokrytu odporucanou ucebnicou: skripta - teoria zasob
zoznam príkladov
vzorce
Anglicke slajdy: lect1, lect2, lect3-4, lect5, lect6, lect7, lect8, lect9-11,
Zadania prikladov po anglicky: smoa_exercises,
Podmienky a hodnotenie:
Priebežné: 0b
Skúška: 100b (písomná + ústna)
+ bonusové body počas semestra podľa určenia
Stupnica:
E: 51-60
D: 61-70
C: 71-80
B: 81-90
A: 91-100Matematický softvér (Matlab+LaTeX)


Obsah a nápln cvicení sa bude prispôsobovať v priebehu semestra. Predbežný obsah cvicení:
dátum nápln materiály príklady súbory
1. tyzden Matlab - úvod, vektory, matice uvod, vektory a matice pr - matice a vektory
2. tyzden Matlab - matice
3. tyzden Matlab - cykly, m-files, globálne premenné flow control pr - flow control subory - skripty, funkcie, glob,prem.
4. tyzden
5. tyzden Matlab - grafika grafika pr - grafika subory - grafika
6. tyzden (Matlab - Monte Carlo simulácie) (Monte Carlo)
7. tyzden Matlab - optimalizácia optimalizacia pr - optimalizacia subory - optimalizacia
8. tyzden Matlab - ekonometria, práca so súbormi ekonometria, praca so subormi pr - ekonometria subory - statistika
9. tyzden
10. tyzden Matlab - písomka
11. tyzden LaTeX Uvod, vzorce: latex1_utf8.zip
13. tyzden LaTeX Tabulky, matice, obrazky: latex2_utf8
13. tyzden LaTeX Sablona BP: sablonaBP_utf8.zip

MATLAB - PRIKLADY NA PRECVICENIE: priklady_na_precvicenie.pdf
Podmienky a hodnotenie:
Spolu max. 100 bodov, z toho:
80 b pisomka matlab
20 b pisomka/projekt latex
Stupnica:
E: 51-60
D: 61-70
C: 71-80
B: 81-90
A: 91-100


TEMPLATE NA PISOMKU Z LATEXU
obrazok NA PISOMKU Z LATEXU
Finančná matematika - cvičenia

More Website Templates @ Templates.com!
Copyright (C) 2015 Sona Kilianova.