Obsah stránky

DATABÁZY (EFM) + DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (MMNG) 1

POPIS PREDMETU - DATABÁZY.. 1

HODNOTENIE - DATABÁZY.. 1

SOFTWARE - DATABÁZY.. 1

MULTIDIMENSIONÁLNE MODELOVANIE A DATAMINING.. 1

POPIS PREDMETU - MM & DATAMINING.. 1

HODNOTENIE - MM & DATAMINING.. 1

SOFTWARE - MM & DATAMINING.. 1

DATABÁZY - SQL. 1

POPIS PREDMETU – DATABÁZY SQL. 1

HODNOTENIE - DATABÁZY SQL. 1

SOFTWARE - DATABÁZY SQL. 1

MATEMATICKÝ SOFTWARE. 1

OSTATNÉ. 1

EKONOMICKÉ A FINANČNÉ TV KANÁLY.. 1

VAROVANIE PRED NELEGÁLNYM MATEMATICKÝM SOFTWARE. 1

 

 

 

 

 

DATABÁZY (EFM) + DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (MMNG)

 

POPIS PREDMETU - DATABÁZY

 

Predmet Databázy umožní študentom:

1.     Navrhnúť stredne zložitú databázu s previazanými a optimalizovanými tabuľkami.

2.     Pomocou vstavaného generátora dotazov vytvárať výberové, akčné a agregačné dotazy.

3.     Pochopiť celkovú organizáciu prostredia MS Access do objektov.

 

 

 

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL PRE CVIČENIA/SEMINÁR DATABÁZY/DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

(neaktuálne verzie z rokov ZS2007-ZS2013)

 

Základné pojmy

Databazy_Zakladne_Pojmy.htm

Dátové modely

Databazy_Datove_Modely.htm

Modelovanie procesov

Modely_firemnych_procesov.htm

Ukážka „flow diagramu“

flow_diagram_autorepair.htm

Príklady relačných modelov

relacne_modely_priklady.htm

 

Access (cvičenia 1.časť)

Access_Tabulky_Dotazy.htm

Štruktúry databázovej schémy

Database_Schema_Structures.htm

 

 

Access ZS2014 (cvičenia 2.časť)

???

Access (Old) (cvičenia 2.časť)

Access_Formulare_Zostavy.htm

 

 

HODNOTENIE - DATABÁZY

 

 

PÍSOMNÝ A PROGRAMOVACÍ TEST PREDMETU DATABÁZY/DATABÁZY A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

(MMNG max. 25bodov, MEF a PMS maximum 30bodov)

 

Pokyny k vyhotoveniu testu a bodové hodnotenie ZS2016:

AccessTest_LS2016.pdf

Access_Test_LS2016.htm

 

 

ZÁVEREČNÝ PROJEKT: DATABÁZOVÉ ŠABLÓNY

PREDMETU DATABÁZY/DATABÁZY A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

(verzia ZS2016)

 

Nižšie uvedené verzie projektového formulára obsahujú pokyny na vypracovanie. Kvôli množstvu pokynov formulár je  v zamknutej - chránenej (protected) forme, kedy sú prístupné editácii len potrebné časti.

 

aktuálny formulár pre ZS2016 v .docx formáte:

Databazove_Sablony_projektovy_formular_a_pokyny_ZS2016_protected.docx

formulár platný aj pre ZS2016 v .dotx template formáte:

Databazove_Sablony_formular_a_pokyny_ZS2015_final_protected.dotx

formulár platný aj pre ZS2016 v .docx formáte:

Databazove_Sablony_formular_a_pokyny_ZS2015_final_protected.docx

zoznam pridelených databáz (databázových šablón)

 

zoznam_databazy_ZS16_3mmng.pdf

ukážka prázdneho formulára v .pdf formáte (staršia verzia)

Databazove_Sablony_formular_a_pokyny_ZS2015_final_protected.pdf

 

téma

Popis projektu

pridelené projekty + formulár

DATABÁZOVÁ ŠABLÓNA

Access_projekt_pokyny.htm

+ pozri pokyny na disku (V:)

pridelený projekt - pozri disk (V:)

rtf formulár pre projekt - pozri disk (V:)

 

TERMÍNY OBHAJOBY PROJEKTOV ZS2016 

január-február 2017; (miestnosti M208+M265)

 

Utorky,  9:00

10.01.2017

17.01.2017

24.01.2017

31.01.2017

 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE PREDMETOV DATABÁZY + DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

 

MEF, PMS

(predmet Databázy)

MMNG – ZS2016

(predmet Databázy a informačné systémy)

účasti na cvičeniach - max.: 10x3b=30b

účasti na cvičeniach: max. 30b  =10x3b

+ účasti na prednáškach: max. 5b   =10x0,5b

+ vypracovaný Access_Test - max. 30b

+ vypracovaný Access_Test - max. 25b

+ záverečný projekt (nepovinný) - max. 15x0,8 = 12b

Poznámka: body za projekt za v ZS2014 „reškálujú“ smerom nadol faktorom 4/5 (0,8).Úprava vykonaná 17.12.2014 kvôli prispôsobeniu na zmiernenú stupnicu A-B-C-D-E-Fx uvedenú nižšie.

+ záverečný projekt (nepovinný) - max. 25b

 

+ zodpovedaná otázka z prednášok podľa zoznamu - max. 10b

 

 

Záverečné hodnotenie odpovedajúce súčtu získaným bodom

(verzia LS2016)

Záverečné hodnotenie odpovedajúce súčtu získaným bodom

(verzia ZS2016)

 

59b -65b hodnotenie A

52b -58b hodnotenie B

45b -51b hodnotenie C

38b -44b hodnotenie D

31b -37b hodnotenie E

 

 

85b -95b hodnotenie A

74b -84b hodnotenie B

63b -73b hodnotenie C

52b -62b hodnotenie D

41b -51b hodnotenie E

 

 

 

SOFTWARE - DATABÁZY

 

Názov používaného software

Poznámky k inštalácii na osobný počítač alebo notebook

MS Access 2013 (primárny software)

Inštalácia je dostupná cez DreamSpark

MS Excel 2013 (vedľajšie použitie)

Nie je dostupný cez DreamsSpark

 

 

 

 

MULTIDIMENSIONÁLNE MODELOVANIE A DATAMINING

(Pôvodný názov predmetu: Analýza Dát v Jazyku VBA a MS SQL Serveri -  2-EFM-232/15)

 

 

POPIS PREDMETU - MM & DATAMINING

 

Predmet umožní študentom:

1.     Vykonávať „online“ analýzu databázových dát (OLAP), používať jazyk MDX a DMX.

2.     Transformovať databázy do formy multidimenzionálnych kociek.

3.     Vytvárať modely prostredníctvom dataminingových algoritmov.

4.     Oboznámiť sa s prostredím MS SQL Server 2014.

 

Významy použitých akronymov: MDX pochádza od „Multi Dimensional Expressions“; DMX od „Data Mining Expressions“; OLAP od „OnLine Analytic Processing“.

Podmienky: Aspoň paralelne v LS2014 absolvovať predmet Databázy.

 

 

Predbežný študijný materiál pre cvičenia/prednášky

16.02 LECTURE 01 :

Úvodné poznámky...

Testovací dotaz v jazyku MDX

MM_DM_Lecture01-02.pdf

Test_MDX_Query.mdx

Snapshots“ z MS SQL Server Management Studio

OLAP02.png

OLAP03.png

AdventureWorks – relačná schéma OTLP databázy

AdventureWorks2008_db_diagram.pdf

AdvWorksOLTPSchemaVisio.vsd

23.02 LECTURE 02 :

AdventureWorksDW – relačná schéma ROLAP databázy

AdventureWorksDW2008.pdf

Diagram_Fact_Internet_Sales_01.png

Diagram_Fact_Internet_Sales_02.png

Diagram_Fact_Reseler.png

01.03 LECTURE 03 :

1. OTLP→ROLAP→MOLAP

2. Jednoduché SQL dotazy na OTLP databázu v SSMS

3. Viac tabuľkový dotaz v Qwery Designer

MM_DM_Lecture03.pdf

MM_DM_Lecture03_diagram_AWDW2014_01_finance.png

MM_DM_Lecture03_diagram_AWDW2014_02_sales.png

MM_DM_Lecture03_diagram_AWDW2014_03_full.png

08.03 LECTURE 04 :

1. Inicializácia Virtual Machine/Inštalácia Acroread DC+ nastavenie IE...

2. Rez kockou AdventureWorks v SSMS príkazom Cube/AdventureWorks→Browse

3. Zobrazenie dát v ExcelPivotChart

4. Budovanie kocky v SSDT – vytvorenie Data SourceData Source Views

navigacia_do_virtual_machine.pdf

MM_DM_Lecture04.pdf

15.03 LECTURE 05 :

 

MM_DM_Lecture05.pdf

22.03 LECTURE 06 :

 

MM_DM_Lecture06.pdf

29.03 ...

 

 

05.04 LECTURE 07 :

 

MM_DM_Lecture07.pdf

12.04 LECTURE 08 :

 

MM_DM_Lecture08.pdf

19.04 LECTURE 09 :

 

 

26.04 LECTURE 10 :

 

 

03.05 LECTURE 11 :

 

 

10.05 LECTURE 12 :

 

 

17.05 LECTURE 13 :

 

MM_DM_Lecture09.pdf

 

 

HODNOTENIE - MM & DATAMINING

 

... ~aktívna účasť J

 

 

SOFTWARE - MM & DATAMINING

 

Názov používaného software

Poznámky k inštalácii na osobný počítač alebo notebook

MS SQL SERVER 2014 (primárny software)

Inštalácia je dostupná cez DreamSpark

Visual Studio 2015

Inštalácia je dostupná cez DreamSpark

SSDT.exe – Business Intelligence  add-in do prostredia Visual Studio 2015

Voľne dostupný

MS Excel 2013 (vedľajšie použitie)

Nie je dostupný cez DreamsSpark

 

 

 

 

DATABÁZY - SQL

 

POPIS PREDMETU – DATABÁZY SQL

 

Predmet umožní študentom:

1.     Zvládnuť navrhovanie štruktúrovaných a pokročilejších neštruktúrovaných selekčných dotazov jazyka SQL

2.     Zvládnuť základné dotazy na modifikáciu dát (DML-SQL)

3.     Zvládnuť základné dotazy na vytváranie databázy (DDL-SQL)

4.     Základnú orientáciu v prostredí klienta MySQL Workbench 6.3

 

 

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL PRE CVIČENIA/SEMINÁR (verzia 2009)

 

Úvod

Databazy_SQL_uvod.htm

Základné dotazy - jazyk SQL

Databazy_SQL_jazyk.htm

Definícia  tabuliek a modifikácia dát

Databazy_SQL_DML_DDL.htm

Procedurálne rozšírenie SQL

Databazy_SQL_procedury.htm

Analýza dát v databázach

Databazy_SQL_Data_Analysis.htm

Záverečné poznámky

Databazy_SQL_zaver.htm

 

Nástroje a prostredie

Prostredie MySQL WorkBench 6.1 CE.htm

 

 

Dokumentácia jazyka SQL (varianta MySQL 5.0)

 

MySQL 5.0 Reference Manual

refman-5.0-en.a4.pdf

 

Chapter 11. Data Types

refman-5.0-en.a4.pdf

 

Chapter 12. Functions and Operators

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 12.3 Operators

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 12.4 Control Flow Functions

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 12.5 String Functions

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 12.6 Numeric Functions & Operators

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 12.7 Date Time Functions

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 12.16 Aggregate Functions

refman-5.0-en.a4.pdf

 

Chapter 13.1 SQL Statement Syntax/DDL

refman-5.0-en.a4.pdf

 

Chapter 13.2 SQL Statement Syntax/DML

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 13.2.2 DELETE statement

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 13.2.5 INSERT statement

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 13.2.8 SELECT statement

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 13.2.9 Subquery

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 13.2.10 UPDATE statement

refman-5.0-en.a4.pdf

 

Chapter 13.6 Compound Statements

refman-5.0-en.a4.pdf

Chapter 13.8 Utility Statements

refman-5.0-en.a4.pdf

 

 

MySQL 5.7 Reference Manual

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/index.html

MySQL 5.7 Obecná forma SELECT dotazu

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/select.html 

MySQL 5.7 Chapter 14. SQL Statement Syntax

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-syntax.html 

MySQL 5.7 Chapter 13. Functions and Operators

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/functions.html

MySQL 5.7 Chapter 12. Data Types

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/data-types.html

 

 

Relačný model a rel. algebra

Relacna_algebra.htm

 

Relacna_algebra_2.htm

Používané databázy

relacne_modely_priklady.htm

 

Predbežná „zbierka príkladov“ na test 16-17.4.2008

Databazy_SQL_priklady.htm

mySQL (staršia verzia cvičení)

Databazy_LS06_mySQL.htm

 

Princípy inžinierstva

engineering principles.htm

Text k proces-modelovaniu

Process_modeling.htm

Texty k UML

Databazy2_UML.htm

 

 

HODNOTENIE - DATABÁZY SQL

 

 

CELKOVÉ BODOVÉ HODNOTENIE PREDMETU DATABÁZY-SQL

 

51-55 hodnotenie A

46-50 hodnotenie B

41-45 hodnotenie C

36-40 hodnotenie D

31-35 hodnotenie E

(Účasť 3b, maximum 30b/účasti)

 

Písomý test: programovanie skriptov SQL

max. 25b

 

 

Záverečný projekt – Databázy-SQL  ... +25bodov (nepovinný od LS2014)

 

Témy projektov a pokyny na vypracovanie  (ZS2016)

temy_projektov.htm

 

 

SOFTWARE - DATABÁZY SQL

 

Názov používaného software

Poznámky k inštalácii na osobný počítač alebo notebook

MySQL Workbench  6.1 (primárny software)

MySQL Server 5.6 (primárny software)

Voľne dostupný

Inštalácia servera/prehladača (Winows 7 & Vista) (LS2014)

Instalacia_MySQL_servera_a_prehliadaca.htm

Staršie poznámky k inštalácii (WinXP)

Instalacia_MySQL_5.1.htm

Nástroje a prostredie (WinXP)

Databazy_SQL_prostredie.htm

MS Excel 2013 (vedľajšie software)

Nie je dostupný cez DreamsSpark

 

 

 

 

MATEMATICKÝ SOFTWARE

 

Študijný materiál pre cvičenia

Úvod a základné úlohy

matematicky_software.htm

Besselova funkcia

http://en.wikipedia.org/wiki/Bessel_function

H.J.Bartsch/Matematické Vzorce

bessel.pdf

A. Ralston/Základy num. mat.

Ralston_normy_matic.pdf

 

 

Informačné zdroje pre "matematické" programovanie v jazyku C a knižnici GSL

manuál jazyka GNU C/kapitola Mathematics

libc-manual.pdf

manuál knižnice GSL

gsl-ref.pdf

ovládanie kompilátora

gcc-manual.pdf

 

 

Písomný test matematický software

písomný test

ms_test.htm

 

 

 

 

OSTATNÉ

 

 

 

VAROVANIE PRED NELEGÁLNYM MATEMATICKÝM SOFTWARE

 

Príklad z praxe:

Na obrázku je zobrazená NOD ESET antivírovým programom neodhaliteľná „infekcia“ počítača inštaláciou Wolfram Matematika pravdepodobne zahraničným študentom zo španielska. (Odtiaľ pochádza “pracovný“ názov „spanish_virus“)

 

Nižšie uvedená pozitívna diagnostika Trojan-vírusu NIE JE A NEBOLA vykonateľná z už nakazeného počítača. (Prvá akcia tohto Trojan-vírusu po infikácii je: neopraviteľne paralyzovať antivírový program. Antivírový program dokázal identifikovať vírus pravdepodobne až s odstupom niekoľkých mesiacov.)

 

MathematicaTrojanEset.png

 

Poznámka č.1: Tento vírus využil na infikovanie a paralyzovanie antivírusového programu „časové posuny“ medzi dobou infikácie, dobou svojej „aktivácie“ a jeho odhalením antivírusovými počítačovými firmami.

Poznámka č.2: Infikovaným počítačom ohrozujete celú sieť, na ktorú sa pripájate, tak isto počítače, do ktorých dávate USB kľúče...

Poznámka č.3: Disk (D:) na vloženom obrázku je DVD mechanika; uvedené „hrozby“ sa nachádzali na vložených DVD-diskoch.

 

 

Na principiálne zvýšenie ochrany podobnými „novými a teda antivírovým programom neodhaliteľnými vírusmi je vhodné:

1. navštevovať internetové lokality zásadne z konta len s užívateľskými privilégiami. Konto s administrátorskými privilégiami používať na internet minimálne a len a len na inštaláciu kredibilného software.

2. Software, (a hlavne ten, ktorý vyžaduje administrátorské privilégiá) sa má inštalovať z internetu jedine z lokalít „kredibilných a autorizovaných stránok“ overených výrobcov. Napríklad Microsoft, DreamSpark, Firefox, Google Chrome ...., softvér zakúpený od „solídnych distribútorov“. (Špeciálne software vyžadujúci administrátorské privilégiá.)

3. Napriek nie 100% účinnosti antivírusového software mať ho denne aktualizovaný, a v „neparalizovanom“  stave. Absolútne minimum je Windows Defender pre systém Windows 8.1.

 

Stratégia „vyskúšania“ software, ktorého inštalácia vyžaduje administrátorské privilégiá, najprv na iných počítačoch nemusí zafungovať; obdobie medzi infikovaním počítača a aktiváciou(prejavením) vírusu može trvať roky, byť závislé od lokality...