UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

COMENIUS UNIVERSITY
Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics
Department of Applied Mathematics and Statistics

 
 
   Seminár z matematickej biológie / Mathematical Biology Seminar
   
 
Najbližšia prednáška / Upcoming lecture

Utorok, 21.6.2011 / Tuesday, June 21, 2011

13:00 - 14:00, poslucháreň C / 1-2 pm, Auditorium C

Tomáš Gedeon (Department of Mathematical Sciences, Montana State University, USA)

Elongation process in transcription and translation


14:15 - 15:15, poslucháreň C / 2:15-3:15 pm, Auditorium C

Joint seminar with Bioinformatics

Bibiana Bieleková (Neuroimmunology Branch, National Institute of Health, Bethesda, MD, USA)

A systems biology approach to tackle the problem of complex disease -
physician's prospective discussed on an example of progressive multiple sclerosisPredošlé semináre / Past Seminars
Cieľom série Seminár z matematickej biológie je prinášať niekoľkokrát ročne prednášajúcich odborníkov z oblasti aplikovanej matematiky, biológie a medicíny, ktorí sa venujú modelovaniu biologických procesov pomocou matematiky a štatistiky. 

Kontakt / Contact
Richard Kollár (kollar..at..fmph.uniba.sk)
Katarína Boďová (kbodova..at..fmph.uniba.sk)

Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
842 48 Bratislava, Slovakia
Tel: + 421-2-602 95 182 Fax: + 421-2-654 25 882
 
     
   
© (2011) Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University