COMENIUS UNIVERSITY
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Department of Applied Mathematics and Statistics, Division of Applied Mathematics
 
       
 
Prednášky, kurzy a semináre prof. D. Ševčoviča
   
     

Matematická analýza III, IV pre 2. ročník zamerania: Ekonomická a finančná matematika.
Zápisky z prednášiek, sylaby, informácie o skúške k predmetu Matematická analýza II.

Algoritmy deterministickej a stochastickej optimalizácie a ich počítačová realizácia

Parciálne diferenciálne rovnice pre 4. ročník zamerania: Ekonomická a finančná matematika.
Skriptá, sylaby, informácie o skúške k predmetu Parciálne diferenciálne rovnice.

Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov pre 4. ročník zamerania: Ekonomická a finančná matematika.
Skriptá, sylaby, informácie o skúške k predmetu Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov

Základy štatistických metód pre študentov managementu.
Sylaby, domáce úlohy, štatistické dáta a informácie o skúške k predmetu Základy štatistických metód.

Základy teórie oceňovanie finančných derivátov pre študentov managementu.
Sylaby, prezentácia prednášky a informácie o skúške k predmetu Základy teórie oceňovanie finančných derivátov

Matematický chaos
Prezentácia prednášky o matematickej teórii chaosu pre stredoškolákov.

Student competitions
   
     
   
© (2011) Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University