Oceňovanie finančných derivátov
Prednáška pre Fakultu Managementu UK, 2002-2003
v rámci predmetu: Modelovanie ekonomických a finančných procesov

1.časť
Oceňovanie opcií ako derivátov cien akcií

Stiahnite Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci prezentáciu (farebné)   
Stiahnite Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci handouts (4 fólie na jednej A4 strane, čierno-biele)   

2.časť
Oceňovanie dlhopisov ako derivátov úrokovej miery

Stiahnite Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci prezentáciu (farebné)   
Stiahnite Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci handouts (4 fólie na jednej A4 strane, čierno-biele)   

Sylabus otázok na skúšku

Stiahnite Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci sylabus   

Autor: Daniel Ševčovič
E-mail: sevcovic@fmph.uniba.sk
Homepage: www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic