Matematický chaos


Prednáška na stredoškolskom matematickom sústredení
Patrovec 30.1.2001

Author: Daniel Ševčovič

E-mail: sevcovic@fmph.uniba.sk

Homepage: www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic

Best viewed with
StarOffice