Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK

kancelária: M206
tel.číslo (klapka): 02 60295 (180)
e-mail: jana.szolgayova@gmail.com

Výuka v zimnom semestri 2019/2020: Matematický software
Výuka v letnom semestri 2019/2020: Cvičenia z optimálneho riadenia