Mgr. Jana SZOLGAYOVÁ, Phd.

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK

kancelária: M206
tel.číslo (klapka): 02 60295 (180)
e-mail: szolgayova@fmph.uniba.sk

Výuka v letnom semestri 2010/2011: Cvičenia z optimálneho riadenia II