Konvexna optimalizacia
"If you optimize everything, you will always be unhappy."

Donald KnuthSlajdy k prednaskamUvodna prednaska (motivacia, sylabus, pravidla hodnotenia) ... pdf
Tema 1 (Klasicke konvexne programovanie - opakovanie) ... pdf
Tema 2 (Zovseobecnenie konvexnych uloh) ... pdf
....

Temy prednasok 2018LITERATURA K PREDMETU:

S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization

A. Ben-Tal, A. Nemirovski: Lectures on Modern Convex Optimization

M. Hamala, M. Trnovská: Nelineárne programovanieUZITOCNE STRANKY - SUVISIACE S PROJEKTOM

Manual k modelovaciemu systemu CVX

Stranky, z ktorych mozno stiahnut clanky suvisiace s (nielen konvexnou) optimalizaciou:
Optimization online
Interior-point methods archive
Semidefinite programming

godaddy statistics