Konvexna optimalizacia
"If you optimize everything, you will always be unhappy."

Donald KnuthPREDNASKY 2017

Prednaska prva (Uvod) pdf

Prednaska druha (Konvexna analyza - mnoziny) pdf

Prednaska tretia (Konvexna analyza - funkcie) pdf

Prednaska stvrta (Ulohy konvexnej optimalizacie) pdf

Prednaska piata (Dualita v konvexnom programovani) pdf

Prednaska siesta (Podmienky optimality) pdf

Prednaska siedma (Aplikacie konvexnej optimalizacie) pdf

Prednaska osma (Metody vnutorneho bodu) pdfLITERATURA K PREDMETU:

S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization

A. Ben-Tal, A. Nemirovski: Lectures on Modern Convex Optimization

M. Hamala, M. Trnovská: Nelineárne programovanieUZITOCNE STRANKY - SUVISIACE S PROJEKTOM

Manual k modelovaciemu systemu CVX

Stranky, z ktorych mozno stiahnut clanky suvisiace s (nielen konvexnou) optimalizaciou:
Optimization online
Interior-point methods archive
Semidefinite programming

godaddy statistics