Metody volnej optimalizacie
"If you optimize everything, you will always be unhappy."

Donald Knuth

Informacie k predmetu

Pravidla hodnotenia .... pdf
Konzultacie: treba dohodnut mailom

Terminy skusok
24.5.2018 (stvrtok) o 9:00 v A
30.5.2018 (stvrtok) o 9:00 v A
7.6.2018 (stvrtok) o 9:00 v A (opravny termin)
21.6.2018 (stvrtok) o 10:00 v A (opravny termin)

V tychto terminoch su zahrnute aj pripadne opravne terminy, a ziadne ine terminy uz vypisane nebudu. Na skusku je NUTNE sa zapisat v AISe. Deadline na zapisovanie je den vopred do 12.00 (poludnie).
Minimalna kostra - potrebne informacie najdete tu
Sylabus na skusku - potrebne informacie najdete tu (upravene 21.5.2018)


PREDNASKY

 • Uvod (Info o predmete, uvod do metod volnej optimalizacie, historia optimalizacnych uloh) pdf
 • Tema prva (Metody pre minimalizaciu funkcie 1 premennej) pdf
 • Tema druha (Metody pre minimalizaciu funkcie n premennych - uvod) pdf
 • Tema tretia (Gradientna metoda) pdf
 • Tema stvrta (Metoda cyklickej suradnicovej redukcie) pdf
 • Tema piata (Newtonova metoda) pdf
 • Tema siesta (Metoda zdruzenych gradientov) pdf
 • Tema siedma (Kvazinewtonovske metody) pdf


 • Doplnkovy text (k cviceniam) - logisticka regresia  CVICENIA

 • Cviciaci: Jan Komadel

 • ZADANIA CVICENI

  Domaca uloha ... pdf zadania

 • Cvicenie prve - Generator kvadratickych funkcii pdf zadania, zip (obsahuje vsetko k cviku)

 • Cvicenie druhe - Metody minimalizacie funkcie jednej premennej - pdf zadania ... zip (obsahuje vsetko k cviku)

 • Cvicenie tretie - Interpolacne metody minimalizacie funkcie jednej premennej - pdf zadania ... zip (obsahuje vsetko k cviku)

 • Cvicenie stvrte - Gradientne metody pdf zadania ... zip (obsahuje vsetko k cviku)

 • Cvicenie piate - Newtonova metoda pdf zadania ... zip (obsahuje vsetko k cviku)

 • Cvicenie sieste - Zdruzene gradienty a kvazinewtonovske metody pdf zadania ... zip (obsahuje vsetko k cviku)
 • LITERATURA K PREDMETU:

  M. Hamala, M. Trnovská: Nelineárne programovanie
  Doplnkova literatura:

  S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization

  godaddy statistics