Ponúkané bakalárske a diplomové práce 2017/2018Diplomové práce

Kopozitívne programovanie

Semidefinitné ulohy s ohraničeniami na hodnost

Experimenty s neurónovými sietami

Bakalárske práce

Binárna klasifikácia - logistická regresia vs. konvexné programovanie s ohraničeniami

Zaujímavé aplikácie lineárneho programovania

Meranie environmentálnej výkonnosti pomocou DEA

Možné bakalárske a diplomové práce v budúcnosti

Optimalizácia nad ortogonálnymi maticami (DP)

Podmienky regularity v nelineárnom programovaní (BP)

Kvázikonvexná optimalizácia (BP)

Vedené bakalárske a diplomové práce v minulosti


Diplomové práce

Vedene (2017/2018):

Oliver Dendis: Kernel metódy a aplikácie

Veronika Kolveková: Praktické aplikácie konvexnej optimalizácie

Anna Tunová: Kvadratické maticové programovanie: teória a aplikácie

Obhájené:

2016

Matúš Stehlík: Conic relaxations pdf

Boris Vavrík: Optimalizačné metódy vo faktorovej analýze

Matej Štefák: Techniky riešenia úloh strojového učenia

2014

Kristína Ciesarová: Riešenie problému RSA - Teória čísel vs. globálna optimalizácia

2013

Roman Kukumberg: Najmenšie štvorce regulované l1 normou - metódy a aplikácie pdf

Katarína Pokorná: Programovanie nad kuželmi druhého rádu pdf


Bakalárske práce

2017

Terézia Fulová: EDM - Euklidovské matice

Tatiana Jašurková: Samokonkordantné funkcie

Anna Kolegová: Chaotická krása komplexných ?ísel

2016

Oleksandr Kondratyev: Približné riešenie systémov lineárnych rovníc

Oliver Dendis: geometrické programovanie a aplikácie

2015

Adriána Santrová: Podmienená definitnost matíc

Zuzana Paalová: Optimalizacia portfólia na rozne sposoby

2014

Zuzana Froncová: Známe nerovnosti v matematike

2013

Veronique Svitková: Využitie optimalizácie v rádioterapii

2012

Kristína Ciesarová: Na čo su dobré prvočísla? pdf

Jakub Kovács: Úlohy konvexného programovania a modelovací systém CVX pdf

Samuel Rosa: Hadamardove matice a ich aplikácie v optimálnom dizajne pdf

2011

Miloš Bella: Unitárne matice a kontrakcie metrickych priestorov

Roman Kukumberg: Proximal gradient- metóda konvexného programovania pdf

2010

Zuzana Matová: Vety o alternatívach

Jana Káčeriková: Variačné charakterizácie vlastných čísel symetrických matic

2008

Miroslava Englmanová: Maticové normy

2007

Csilla Krommerová: Kladne semidefinitné matice - rozdelenie na bloky a nerovnosti