World Directory of Mathematicians 2001 - Slovakia

Priezvisko Meno Titul Pracovisko Adresa PSČ Mesto Štát Email Fax


Bača Martin Doc. Dept. Appl. Math., Technical University Technical University, Letna 9 042 00 Košice Slovakia Martin.Baca@tuke.sk
Bálint Vojtech Doc. Dpt. of Math., University of Zilina Velky Diel 010 26 Žilina Slovakia balint@fpedas.utc.sk +421-41-56 51 499
Bečka Martin Mgr. Mathematical Institute SAV, Dept. of Informatics Dúbravská 9, P.O.Box 56 840 00 Bratislava Slovakia becka@savba.sk +421- 2 5477 5859
Bock Igor Prof. Katedra matematiky FEI STU Bratislava Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Slovakia bock@kmat.elf.stuba.sk +421-2-65420145
Borsík Ján Doc. Math. Inst. Slovak Acad. Sci. Grešákova 6 040 01 Košice Slovakia borsik@saske.sk +421-55-6228291
Brunovský Pavol Prof. Inst. Applied Math., Comenius Univ. Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia brunovsk@fmph.uniba.sk +421-2-65411800
Bukovská Zuzana Doc. Dept. Math. An., P.J.Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia bukovska@Kosice.upjs.sk
Bukovský Lev Prof. Dept. Math. Infor., P.J.Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia bukovsky@Kosice.upjs.sk +421-55-6227034
Cechlárová Katarína Doc. Dept. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia cechlarova@duro.science.upjs.sk
Chlebík Miroslav Dr. Inst. Appl. Math., Comenius Univ.
842 48 Bratislava Slovakia chlebik@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Chocholaty Pavol Doz. Dept. Num. Math. and Optim., Comenius Univ.
842 48 Bratislava 4 Slovakia chocholaty@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Chovanec Ferdinand Doc. Katedra matematiky, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši Demänovská cesta 031 19 Liptovský Mikuláš Slovakia chovanec@valm.sk
Doboš Jozef Doc. KAMA SjF TU Košice Letná 9 042 00 Košice Slovakia Jozef.Dobos@tuke.sk
Duchoň Miloslav Prof. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia duchon@mat.savba.sk +421-2-52497316
Durikovic Vladimir Doc. Dept. of Math. Analysis,Comenius Univ. Mlynska dolina 842 48 Bratislava Slovakia vdurikovic@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Dvurečenskij Anatolij Prof. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 814 73 Bratislava Slovakia dvurecen@mat.savba.sk +421- 2 5249 7316
Dzurina Jozef Doc. Department of Mathematics, Safarik University Jesenna 5 041 54 Košice Slovakia dzurina@Kosice.upjs.sk +421-55-6786959
Eliaš Peter Dr. Math. Inst. Slovak Acad. Sci. Jesenna 5 041 54 Košice Slovakia elias@Kosice.upjs.sk +421-55-6228291
Fečkan Michal Doz. Dept. Math. Anal., Comenius Univ.
842 48 Bratislava 4 Slovakia Michal.Feckan@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Fila Marek Doc. Institute of Applied Mathematics, Comenius University Mlynska dolina 848 48 Bratislava Slovakia fila@fmph.uniba.sk +421-2-654 25 882
Filo Jan Dr. Inst. Appl. Math., Comenius Univ.
842 48 Bratislava Slovakia Jan.Filo@fmph.uniba.sk
Frič Roman Doc. Math. Inst. Slovak. Acad. Sci. Grešákova 6 040 01 Košice Slovakia fric@mail.saske.sk +421-55-6228291
Gera Milan Doc. Dept. of Math. Analysis,Comenius Univ. Mlynska dolina, Slovakia 842 48 Bratislava Slovakia gera@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Gliviak Ferdinand Doc. Fafulty of Matheamtics, Physics and Informatics, Comenius University Mlynska dolina 842 48 Bratislava Slovakia gliviak@fmph.uniba.sk
Greguš Michal Prof. Dept. Math. Anal., Fac. Math. Phys. Inf. Mlynska dolina 842 48 Bratislava Slovakia
+421-2-65425882
Gresak Pavol Doc. Dpt. of Math., University of Zilina Velky Diel 010 26 Žilina Slovakia gresak@fpedas.utc.sk +421-41-5651499
Grošek Otokar Prof. Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Slovakia grosek@kmat.elf.stuba.sk +421-2-65420415
Halicka Margareta Doc. Inst. Appl. Math., Comenius Univ.
842 48 Bratislava 4 Slovakia halicka@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Haluska Jan Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Gresakova 6 040 01 Košice Slovakia jhaluska@saske.sk +421-55-6228291
Haluskova Emilia Dr. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Gresakova 6 040 01 Košice Slovakia ehaluska@saske.sk +421-55-6228291
Handlovicova Angela RNDr. Dep. of. Math., Faculty of Civil Engineering,Slovak Technical University Radlinskeho 11 813 68 Bratislava Slovakia angela@vox.svf.stuba.sk
Harminc Matúš Doc. Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia harminc@duro.science.upjs.sk +421-6222124
Haščák Alexander Doc. Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice B. Němcovej 32 042 00 Košice Slovakia hascak@tuke.sk
Haviar Miroslav Dr. Dept of Mathematics, M. Bel Univ. Ruzova 13 974 11 Banska Bystrica Slovakia mhaviar@fpv.umb.sk +421-48-436444
Haviar Alfonz Doc. Fakulta prírodných vied UMB Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Slovakia haviar@fpv.umb.sk
Hedlíková Jarmila Dr. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia hedlik@mat.savba.sk +421-2-52497316
Holá Ľubica Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia hola@mat.savba.sk +421-2-52497316
Horňák Mirko Doc. Department of Geometry and Algebra, P. J. Šafárik University Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia hornak@duro.science.upjs.sk +421-55-6222124
Hric Roman Dr. Inštitút Matematiky a Informatiky, Univerzita Mateja Bela Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Slovakia hric@fpv.umb.sk
Hrnčiar Pavel Dr. Fakulta prírodných vied UMB Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Slovakia hrnciar@fpv.umb.sk
Ivančo Jaroslav
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia ivanco@duro.science.upjs.sk +421-6222124
Jakubec Stanislav Dr. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia jakubec@mat.savba.sk +421-2-52497316
Jakubík Ján Prof. Math. Inst. Slovak Acad. Sci. Grešákova 6 040 01 Košice Slovakia musavke@saske.sk +421-55-6228291
Jakubíková-Studenovská Danica
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia studenovska@duro.science.upjs.sk +421-55-6222124
Janis Vladimir Doc. Dept. of Math., FPV, Matej Bel University Tajovskeho 40 974 01 Banska Bystrica Slovakia janis@fpv.umb.sk +421-48-4138643
Jaroš Jaroslav Doc. Department of Mathematical Analysis, Comenius University Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia jaros@fmph.uniba.sk +421-2-654 25 882
Jenčová Anna Dr. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia jenca@mat.savba.sk +421-2-52497316
Jendroľ Stanislav
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia jendrol@Kosice.upjs.sk +421-55-6222124
Kacur Jozef Prof. Faculty of Mathematics,Physics and Informatics, Comenius University Mlynska dolina, 842 48 Bratislava Slovakia kacur@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Kalicka Jana RNDr. Dept.of Math.Faculty of Civil Engineering, Slovak Technical University Radlinskeho 11 813 68 Bratislava Slovakia kalicka@vox.svf.stuba.sk
Kastiel Matej RNDr. Dpt. of Math., Univetsity of Zilina Velky Diel 010 26 Žilina Slovakia kastiel@fpedas.utc.sk +421-41-5651499
Katriňák Tibor Prof. Dept. Algebra Numb. Th., Comenius Univ. Mlynska dolina, 842 48 Bratislava 4 Slovakia katrinak@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Klešč Marián Doc. Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice Letná 9 042 00 Košice Slovakia Marian.Klesc@tuke.sk
Knor Martin Doc. Dept. Math., FPV, Slovak Technical Univ.
813 68 Bratislava Slovakia knor@cvt.stuba.sk
Kochol Martin Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia kochol@mat.savba.sk +421-2-52497316
Kodnár Rudolf Prof. Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1/1652 034 01 Ružomberok Slovakia

Kolesarová Anna Doc. Katedra matematiky, Fac. of Chemical and FoodChPT STU Radlinského 9 812 37 Bratislava Slovakia kolesaro@cvt.stuba.sk +421-2 52 49 31 98
Konôpka Pavel Dr. Departement of Mathematics,M.Bell University,Faculty of Natural Sciences Tajovskeho 40 974 01 Banska Bystrica Slovakia konopka@fpv.umb.sk
Kôpka František Doc. Katedra matematiky, Vojenská akadémia Demänovská cesta 031 19 Liptovský Mikuláš Slovakia kopka@valm.sk
Korbaš Július Doc. Katedra algebry a teórie čísel FMFI UK Mlynská dolina 842 48 Bratislava 4 Slovakia korbas@fmph.uniba.sk
Kostyrko Pavel Prof. Dept. of Mathematics Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia kostyrko@fmph.uniba.sk
Kuchta Milan Dr. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia kuchta@mat.savba.sk +421-2-52497316
Kupka Ivan Dr. Faculty of Mathematics Physics and Informatics, Comenius Univ. Mlynska dolina 842 48 Bratislava 4 Slovakia kupka@fmph.uniba.sk +421 -2-65425882
Kvasnička Vladimír Prof. Department of Mathematics, Slovak Technical University Radlinskeho 9 812 37 Bratislava Slovakia kvasnic@cvt.stuba.sk +421 7 5249 3198
Lacko Vladimír
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia lacko@duro.upjs.sk +421-6222124
Lihová Judita
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia lihova@duro.science.upjs.sk +421-6222124
Mačaj Martin RNDr KATC FMFI UK Mlynska Dolina 842 48 Bratislava Slovakia Martin.Macaj@fmph.uniba.sk
Macurova Anna Dr. Fakulta vyrobnych technologii, TU Košice Plzenska 10 080 01 Presov Slovakia macurova.anna@fvt.sk
Madaras Tomáš
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia madaras@duro.science.upjs.sk +421-6222124
Maličký Peter Doc. Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Matej Bel University Tajovskeho 40 974 01 Banská Bystrica Slovakia malicky@fpv.umb.sk +421-88-4138643
Mamrilla Dusan Doc. Filozoficka fakulta, Presovska univerzita Ul. Konstantinova 16 080 01 Presov Slovakia mamrilla@unipos.sk
Marčoková Mariana Doc. Dept.Math., Faculty of Science, University of Žilina J.M.Hurbana 15 010 26 Žilina Slovakia marcokova@fpv.utc.sk +421- 41 564 3515
Matejdes Milan Doc. KMDg, TU vo Zvolene
960 53 Zvolen Slovakia matejdes@vsld.tuzvo.sk +421-45-5321811
Medveď Milan Prof. Dep. Math. Anal., Comenius Univ.
842 48 Bratislava 4 Slovakia medved@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Mesiar Radko Prof. Dept. Mathematics and Descriptive Geometry, FCE STU Radlinskeho 11 813 68 Bratislava Slovakia mesiar@vox.svf.stuba.sk +421- 2 52967027
Mihók Peter
Dept. Appl. Math. and Comp. Sc., Technical Univ. Němcovej 32 400 02 Košice Slovakia Peter.Mihok@tuke.sk +421-55-6330983
Mikula Karol Doc. Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology Radlinskeho 11 813 68 Bratislava Slovakia mikula@vox.svf.stuba.sk +421-2-52967027
Monoszová Gabriela Dr. Dept. of Math., FPV, Matej Bel Univ. Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Slovakia monosz@fpv.umb.sk +421-48-33132
Nedela Roman Doc. Institute of Mathematics and Informatics, Slovak Academy of Sciences Severná 3 974 01 Banská Bystrica Slovakia nedela@financ.umb.sk
Nemoga Karol Dr. Institute of Mathematics Stefanikova 49 814 73 Bratislava Slovakia nemoga@mat.savba.sk +421-2-524 97 316
Novotny Pavel RNDr. Dpt. of Math., Univetsity of Zilina Velky Diel 010 26 Žilina Slovakia novotny@fpedas.utc.sk +421-41-5651499
Ohriska Jan Doc. Department of Mathematics, Safarik University Jesenna 5 041 54 Košice Slovakia ohriska@Kosice.upjs.sk +421-55-67 869 59
Okša Gabriel Dr. Matematicky ustav SAV, odd. informatiky Dubravska cesta 9, P.O.B. 56 840 00 Bratislava Slovakia gabo@ifi.savba.sk +421-02-5477 5859
Olach Rudolf Doz. Fac.Natur.Scien., Univ.Žilina
010 26 Žilina Slovakia olach@fpv.utc.sk
Pavlíková Elena Dr. Dept. Appl. Math., University of Žilina J.M. Hurbana 15 010 26 Žilina Slovakia pavlikova@kam.utc.sk
Pázman Andrej Prof. Dept. Prob.\& Statistics FMFI, Comenius Univ.
842 48 Bratislava Slovakia pazman@fmph.uniba.sk +421-2-65412305
Plesnik Jan Prof. Dept. Num. Math. and Optim., Comenius Univ.
842 48 Bratislava 4 Slovakia plesnik@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Ploščica Miroslav Dr. Math. Inst., Slovak Acad. Sci. Grešákova 6 040 01 Košice Slovakia ploscica@saske.sk +421-55-6228291
Pokorný Imrich Doc. Dept. of Metal Forming, Fac. of Metallurgy, Techn. Univ. Letná 9 042 00 Košice Slovakia Imrich.Pokorny@tuke.sk +421-55-6024198
Poláčik Peter Doc. Inst. Appl. Math., Comenius Univ. Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia polacik@fmph.uniba.sk +421-2-654 12 305
Pospíchal Jiří Doc. Dept. Mathematics, Slovak Technical University Radlinskeho 9 812 37 Bratislava Slovakia pospich@cvt.stuba.sk +421 7 52493198
Pulmannová Sylvia Prof. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 814 73 Bratislava Slovakia pulmann@mat.savba.sk +421- 2 5249 7316
Quittner Pavol Dr. Inst. Appl. Math., Comenius Univ.
842 48 Bratislava Slovakia quittner@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Repický Miroslav Doc. Math. Inst. Slovak Acad. Sci. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia repicky@Kosice.upjs.sk +421-55-6228291
Riečan Beloslav Prof. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia riecan@mat.savba.sk +421-2-52497316
Riečanová Zdenka Prof. Dept. Math. FEI, Slovak Univ. of Technology
812 19 Bratislava 1 Slovakia zriecan@elf.stuba.sk +421-2-65420415
Rovderová Eva Dr. Department of Math., CHTF STU Radlinského 9 812 37 Bratislava Slovakia rovder@stuba.sk +421-252493198
Rublík František Doc. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 842 19 Bratislava Slovakia umerrubl@savba.sk +421-2-54775943
Rudolf Boris
Dept. of Math., Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, SUT
812 19 Bratislava Slovakia rudolf@kmat.elf.stuba.sk
Růžičková Miroslava Doc. Dep. of Appl. Math., Fac.of Science, University of Žilina J. M. Hurbana 15 010 26 Žilina Slovakia ruzickova@fpv.utc.sk +421-5643085
Šabo Michal Doc. Katedra matematiky, Fac. of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology Radlinského 9 812 37 Bratislava Slovakia sabo@cvt.stuba.sk +421-2 52 49 31 98
Šalát Tibor Prof. Dept. of Algebra., Fac. Math. Phys. Inf. Mlynska dolina 842 48 Bratislava Slovakia
+421-2-65425882
Satko Ladislav Doc., Dr. Katedra matematiky, FEI STU Ilkovičova 3 814 19 Bratislava 1 Slovakia satko@kmat.elf.stuba.sk +421-65420415
Seda Valter Prof. Dept. Math. Anal., Fac. Math. Phys. Inf. Mlynska dolina 842 48 Bratislava Slovakia seda@fmph.uniba.sk
Semanišin Gabriel Dr. Dept. of Geometry and Algebra, P. J. Safarik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia semanisin@science.upjs.sk +421-55-6222124
Ševčovič Daniel Doc. Institute of Appl. Mathematics, Comenius University Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia sevcovic@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Širáň Jozef Prof. Slovak University of Technology Radlinskeho 11 813 68 Bratislava Slovakia siran@lux.svf.stuba.sk +421-2-5296-1477
Škoviera Martin Doc. Dept. Comp. Sci., Comenius Univ. Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia skoviera@fmph.uniba.sk +421-2-65427041
Snoha Lubomir Doc. Dept. Math., FPV Matej Bel Univ. 974 01 Banska Bystrica Slovakia snoha@fpv.umb.sk +421-48-4138643
Soták Roman
Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia sotak@science.upjs.sk +421-6222124
Špániková Eva Doc. Dep. of Appl. Math., University of Žilina Hurbanova 15 010 26 Žilina Slovakia spanik@kam.utc.sk
Stacho Ladislav Dr. Department of Informatics, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 9 840 00 Bratislava Slovakia stacho@ifi.savba.sk +421-2-52497316
Strauch Oto Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia strauch@mat.savba.sk +421-2-52497316
Štulajter František Doc. KTPMŠ, FMFI, UK Bratislava Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia stulajter@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Stupnanova-Markova Andrea Dr. Dept. Mathematics and Descriptive Geometry, FCE STU Radlinskeho 11 813 68 Bratislava Slovakia andy@vox.svf.stuba.sk +421-2-52967027
Švec Marko Prof. Faculty of Pedag., Comenius University

Bratislava Slovakia

Sýkora Ondrej Dr. Department of Informatics, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 9 840 00 Bratislava Slovakia sykora@ifi.savba.sk +421-2-52497316
Szelepcsényi Róbert Dr. Department of Informatics, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 9 840 00 Bratislava Slovakia szelepcsenyi@ifi.savba.sk +421-2-52497316
Toma Vladimir Doc. Dept. of Economic and Financial Modeling, Comenius University Mlynska dolina 842 48 Bratislava Slovakia toma@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Török Csaba Doc. Katedra matematiky, SvF TU Košice Vysokoškolská 4 040 02 Košice Slovakia torokcs@tuke.sk
Trenkler Marián Doc. Dep. of Geometry and Algebra, P.J. Šafárik Univ. Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia trenkler@science.upjs.sk +421-55-6222124
Vajteršic Marián Doc. Department of Informatics, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 9 840 00 Bratislava Slovakia vajtersic@ifi.savba.sk +421-2-52497316
Vetterlein Thomas Prof. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 814 73 Bratislava Slovakia vetterl@mat.savba.sk +421- 2 5249 7316
Viszus Eugen Dr. Dept. Math. Anal., FMFI Comenius Univ. 842 48 Bratislava 4 Slovakia eugen.viszus@fmph.uniba.sk +421-2-65425882
Vojtáš Peter Prof. Dept. Math. Inform., P. J. Safarik Univ. Jesenna 5 041 54 Košice Slovakia vojtas@Kosice.upjs.sk +421-55-6222124
Vrábelová Marta
Dep. of Algebra and Number Theory, Constantine the Philoshopher Univ.
949 74 Nitra Slovakia mvrabelova@ukf.sk
Vrťo Imrich Doc. Department of Informatics, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 9 840 00 Bratislava Slovakia vrto@savba.sk +421-2-52497316
Wimmer Gejza Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia wimmer@mat.savba.sk +421-2-52497316
Wisztová Elena Doc. Dep. of Appl. Math., University of Žilina Hurbanova 15 010 26 Žilina Slovakia wisztova@kam.utc.sk
Witkovský Viktor Dr. Inst. of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences Dúbravská cesta 9 842 19 Bratislava Slovakia umerwitk@savba.sk +421-2-54775943
Žáčik Tibor Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia zacik@mat.savba.sk +421-2-52497316
Zajac Michal Doc. Dept. Math., Fac. of Electr. Eng. and Inf. Technol., Slovak Univ. of Technology
812 19 Bratislava 1 Slovakia zajac@kmat.elf.stuba.sk +421-2-65420415
Zeman Martin Doc. Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49 814 73 Bratislava Slovakia zeman@mat.savba.sk +421-2-52497316
Žežula Ivan Dr. Šafárik University Jesenná 5 041 54 Košice Slovakia zezula@Kosice.upjs.sk +421-55-6222124
Zlatoš Pavol Doc Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University Mlynská dolina 842 48 Bratislava Slovakia zlatos@fmph.uniba.sk


Stránku pripravil   Daniel Ševčovič     Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK.
email: sevcovic@fmph.uniba.sk