Mikroekonómia, 3mef2

Zuzana Zíková, cvičenia - štvrtok 8:10 - 9:40


Prednáška: pondelok, 10:40 - 12:10, F1-109, Prof. RNDr. Pavol Brunovský DrSc.
Cvičenia: 3mef1, štvrtok, 11:30 - 13:00, M-I, RNDr. Maria Trnovska, PhD.
3mef2, štvrtok, 8:10 - 9:40, F1-109, Mgr. Zuzana Zíková

Hodnotenie: cvičenia/prednáška = 30/70

Aktuálne oznamy: Body za domáce úlohy a písomku: celkové hodnotenie
(v prípade nezrovnalosti, dajte vedieť čím skôr: zuzana.zikova(at)gmail.com alebo na cvičení)

OPAKOVACIE CVIČENIE: 24.5.2012 od 13:30 do ??? (max.do 15:00) v akváriach číslo 1, 2

Konzultácie:
po dohode emailom na M266

Pravidlá hodnotenia: pravidlá
Zoznam domácich úloh:
1.domáca úloha: (odovzdať 23.2.2012 na začiatku cvičenia):
Zisti, pre aký parameter $\rho$ je CES konkávna, + príklady: 4., 6., 7., 9., 10.

2.domáca úloha: (odovzdať 1.3.2012 na začiatku cvičenia):
príklady: 13., 14., 18. pre C-D funkciu, 19., 20.

3.domáca úloha: (odovzdať 8.3.2012 na začiatku cvičenia):
zadanie-du3
+ pozrieť si riešenie príkladu z 1.DÚ: Pre aký parameter $\rho$ je CES konkávna? riešenie (n-rozmerná produkčná funkcia)

4.domáca úloha: (odovzdať 15.3.2012 na začiatku cvičenia):
zadanie-du4

5.domáca úloha: (odovzdať 22.3.2012 na začiatku cvičenia):
zadanie-du5

6.domáca úloha: (odovzdať 29.3.2012 na začiatku cvičenia):
príklady z 3.kapitoly: 2., 5., 6., 7., 10., 13.

7.domáca úloha: (odovzdať 12.4.2012 na začiatku cvičenia):
príklady z 3.kapitoly: 15., 18., 21., 22. + príklady zo 4.kapitoly: 1., 3.

8.domáca úloha: (odovzdať 19.4.2012 na začiatku cvičenia):
príklady zo 4.kapitoly: 9., 11., 16., 17., 19.

9.domáca úloha: (odovzdať 3.5.2012 na začiatku cvičenia):
príklady zo 4.kapitoly: 6., 10., 21. + príklady z 5.kapitoly: 5., 8.+ pokúste sa načrtnúť príslušný Edgeworthov obdĺžnik

10.domáca úloha = POSLEDNÁ DOMÁCA ÚLOHA: (odovzdať 10.5.2012 na začiatku cvičenia):
POZOR! predĺžený termín odovzdania: do 18.5.2012
zadanie-du10