Parciálne diferenciálne rovnice, 4mef

Zuzana Zíková, cvičenia - štvrtok 14:00-15:30


Prednáška: utorok, 14:00 - 15:30 B, prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Cvičenia: 4mef2, pondelok, 14:50 - 16:30, RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
4mef1, štvrtok, 14:00 - 15:30, M-XII, Mgr. Zuzana Zíková

Hodnotenie: cvičenia/prednáška = 40/60

Hodnotenie cvičení: 2 písomky = 15 bodov + 25 bodov
bonusové body (projekt + informačný email) = 4 body + 1 bod
maximalný počet bodov z cvičení = 40 bodov
informácie o hodnotení [pdf]Aktuálne oznamy
Výsledne BODY: BODY

projekt: termín: 9.1. ZADANIE PROJEKTU
rezervácia zadaní na projekt: EFM fórum
Príklady na precvičenie:
1.séria [pdf]
2.séria [pdf]
3.séria [pdf]
4.séria - precvičenie na písomku
Filippov: Sbornik zadač po diferenciaľnym uravnenijam - lineárne a kvázilineárne PDR prvého rádu:
 • príklady 1167-1210: str1.jpg, str2.jpg, str3.jpg
 • Skúšky na Moskovskej štátnej univerzite (1992-1996), príklady 208-215 v druhej časti knihy: str4.jpg
 • Príklady 216-221 v druhej časti knihy: str5.jpg. Preklad zadaní:
  • pr. 216 - 218: nájdite riešenia v prípadoch, keď existujú
  • pr. 219: majú nasledujúce rovnice riešenie v okolí bodu (1,0)?
  • pr. 220: majú nasledujúce rovnice riešenie v okolí bodu (1,1)?
  • pr. 221: akú podmienku musí spĺňať funkcia $\phi$, aby riešenie existovalo v celej rovine x,y?
5.séria [pdf]
6.séria [pdf]
7.séria [pdf]

Ďalšie príklady: na stránke RNDr. Beáty Stehlíkovej, PhD.

Konzultácie
štvrtok - 13:10 - 14:00, M-XII (možnosť konzultovať príklady na precvičenie; prípadne odovzdať ich na papieri na kontrolu)
alebo po dohode emailom v M-266