Lívia Leššová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) - cvičenia, 3/Z, 2P + 2C, 5 kreditov

Vedenie bakalárskych prác (2018/2019)

 • Patrik Ginda - Dvojrozmerné geometrické rozdelenia
 • Denis Škamla - Funkcia intenzity starnutia pre vybrané jednorozmerné diskrétne rozdelenia


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: livia.lessova@fmph.uniba.sk
Lívia Leššová