Mgr. Lívia Leššová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika - cvičenia, 3/Z, 3P + 1C, 5 kreditov
 • 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1) - cvičenia, 2/Z, 2P + 1C, 4 kredity

Vedenie bakalárskych prác (2017/2018)Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 221
 • E-mail: livia.lessova@fmph.uniba.sk
Lívia Leššová