Lívia Leššová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2) - cvičenia, 2/L, 2P + 1C, 4 kredity
 • 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) - cvičenia, 2/L, 1C, 1 kredit

Vedenie bakalárskych prác (2017/2018)

 • Patrik Ginda - Dvojrozmerné geometrické rozdelenia


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 221
 • E-mail: livia.lessova@fmph.uniba.sk
Lívia Leššová