Lívia Leššová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

Späť na index

Pravdepodobnosť a štatistika (2)


Cvičenia z pravdepodobnosti a štatistiky (2)