Mgr. Rastislav Noška


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka

Zimný semester

  Vybrané aspekty z legislatívy poisovní (2-PMS-161, Z, P2, 3 kredity)

Letný semester

  Posudzovanie rizika poisovne (2-PMS-132, L, P2, 3 kredity)


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Email: Rastislav.Noska@fmph.uniba.sk