doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.


ŠTATISTIKA V MEDICÍNSKOM VÝSKUME
STATISTICS IN MEDICAL RESEARCH


 • Michalková, D., Černay, J., Pastor, K., Mikulecký, M., Danková, A., epidemiologická pracovná skupina detských endokrinológov SR: Dlhodobý vývoj a regionálne rozdiely v epidemiológii diabetes mellitus 1. typu na Slovensku. Česko-slovenská pediatrie 50, 1995, č. 7, s. 432-436.
 • Michalková, D., Petrovičová, D., Pastor, K. Mikulecký, M., Danková, A. a Epidemiologická pracovná skupina detských endokrinológov SR: Sezonalita incidencie IDDM a coxsackie vírusová infekcia zisťovaná pri manifestácii ochorenia. Celoslovenská pracovná konferencia, Bratislava 26.10.1995. Zborník prác z pracovnej konferencie 1. detskej kliniky DFNsP v Bratislave. Bratislava 1995, s. 6-12.
 • Ostatníková, D., Putz, Z., Dohnányiová, M., Maťašeje, A., Pastor, K.: Hladina slinného testosterónu počas menštruačného cyklu u žien. Praktická gynekológia 3, 1996, č. 2, s. 77-80.
 • Michalková, D., Kasanická, A., Tomečková, E., Pastor, K., Petrovičová, A., Sílešová, J.: Autoprotilátky proti glutamátdekarboxyláze65 u detských diabetikov v dobe manifestácie ochorenia. Česko-slovenská pediatrie 52, 1997, č. 5, s. 283 - 286.
 • Michalková, D., Mikulecký, M., Hlava, P., Barák, Ľ., Jančová, E., Sílešová, J., Tomečková, E., Shawkatová, I., Petrovičová, D., Pastor, K.: HLA genotypy, autoimúnne protilátky a protilátky proti coxsackie vírusom pri manifestácii diabetu. Bratislava 2000. Zborník prác z celoslovenskej vedeckej konferencie 1. detskej kliniky DFNsP a LFUK. Bratislava 2000, s.1-4.
 • Ostatnikova, D., Laznibatova, J., Putz, Z., Mataseje, A., Dohnanyiova, M., Pastor, K.: Salivary Testosterone Levels in Intellectually Gifted and Non-Intellectually Gifted Preadolescents: an explanatory study. High Ability Studies 11, 2000, No. 1 p. 41-54.
 • Laznibatová J., Ostatníková, D., Dohnányiová, M., Pastor, K.: Skúmanie vzťahov medzi priestorovou predstavivosťou a hladinou testosterónu u nadaných detí. Československá psychologie 45, 2001, č. 3, s. 193-207.
 • Ostatníková, D., Laznibatová, J., Putz, Z., Maťašeje, A., Dohnányiová, M., Pastor, K.: Biological Factors Influencing Intellectual Giftedness. In: Neuropsychophysiology and Behavioral intervention in psychosomatic, stress disorder and health promotion. Proceedings of CIANS Conference 2001. Palermo 3-6 Oct. 2001, p. 189-197. http://www.paginewebitalia.com/cians
 • Ostatníková, D., Laznibatová, J., Putz, Z., Maťašeje, A., Dohnányiová, M., Pastor, K.: Biological aspects of intellectual giftness, Studia Psychologica 44, 2002, No.1, p. 3-13.
 • Ostatníková, D., Pastor, K., Putz, Z., Dohnányiová, M., Maťašeje, A., Hampl, R.: Salivary testosterone levels in preadolescent children. BMC Pediatrics 2002, 2:5 (03 Jun 2002). http://www.biomedcentral.com/1471-2431/2/5
 • Ostatníková, D., Laznibatová, J., Putz, Z., Maťašeje, A., Dohnányiová, M., Pastor, K.: Salivary testosterone, handedness, alergy and cognition in children. Homeostasis 40, 2000, No. 3-4, pp. 121-123.
 • Ostatníková, D., Putz, Z., Laznibatová, J., Dohnányiová, M., Okkelová, J., Pastor, K.: Salivary testosterone levels in children: Relation to their IQ scores. In: Mönks, F.J., Wagner, H. (eds.): Development of human potential: Investment into our future. Proceedings of the 8th Conference of the European Council for High Ability (ECHA), Rhodes, Oct.9-13, 2002. K.H.Bock, Bad Honnef, 2003, pp. 22-29.