Danica Strapcová - sekretariát


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 239
 • Email: strapcova@fmph.uniba.sk