doc. RNDr. František Štulajter, CSc.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka

 • Teoretická štatistika
 • Časové rady

Výskum

 • Regresné modely
 • Časové rady

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 247
 • Email: stulajter@fmph.uniba.sk
F. Štulajter