Mgr. Gábor Szűcs, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

Záverečné práce

Výskum


Výučba

Zimný semester

  Viacrozmerné štatistické analýzy (1) - cvičenia (2-PMS-115, Z, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  František Lamoš, Rastislav Potocký: Pravdepodobnosť a matematická štatistika

  Finančná matematika (1) - prednášky a cvičenia (1-PMA-210, Z, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Finančná matematika

  Poistná matematika (1) - cvičenia (1-PMA-310, Z, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]
  Hans U. Gerber: Life Insurance Mathematics

  Všeobecná teória poistenia - cvičenia (1-PMA-310, Z, P2/C1, 4 kredity)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]

  Cvičenia z poisťovníctva (2-EFM-217, Z, C2, 2 kredity)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]
 • (Cvičenia z poisťovníctva sa dajú absolvovať aj bez absolvovania prednášky 2-EFM-201 Poisťovníctvo.)  

  Finančníctvo a poisťovníctvo v praxi (1) (2-EFM-153, Z, S2, 2 kredity)

Letný semester

  Finančná matematika (2) - prednášky a cvičenia (1-PMA-220, L, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Finančná matematika

  Vybrané kapitoly z finančnej matematiky - prednášky a cvičenia (2-MAT-326, L, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Finančná matematika

  Poistná matematika (2) - cvičenia (1-PMA-320, L, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]
  Hans U. Gerber: Life Insurance Mathematics

  Bakalársky seminár (1-PMA-912, L, S1, 1 kredit)

  Finančníctvo a poisťovníctvo v praxi (2) (2-EFM-154, L, S2, 2 kredity)


Kontakt

 • Adresa:
      Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského v Bratislave
      Mlynská dolina 6248
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 245
 • Email: szucs(zaaviiinaaac)fmph(bodka)uniba(bodka)sk