Mgr. Gábor Szűcs, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

Záverečné práce

Výskum


Výučba

Zimný semester

  Poistná matematika (1) - prednášky (1-PMA-310, Z, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]
  Hans U. Gerber: Life Insurance Mathematics

  Všeobecná teória poistenia - prednášky (1-PMA-530, Z, P2/C1, 4 kredity)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]

  Základy poisťovníctva - prednášky (1-EFM-553, Z, P4+C2, 6 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]

  Poisťovníctvo - prednášky (2-EFM-201, Z, P4, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]

  Demografická štatistika - prednášky (1-PMA-741, Z, P2/C1, 4 kredity)


Letný semester

  Právo a účtovníctvo poisťovní (1-PMA-710, L, P2, 2 kredity)
 • Literatúra:
  Jitka Meluchová: Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní
  Anna Majtánová a kolektív: Poisťovníctvo

  Poistná matematika (2) - prednášky (1-PMA-320, L, P2/C2, 5 kreditov)
 • Literatúra:
  Rastislav Potocký: Modely v životnom a neživotnom poistení [obal] [obsah knihy]
  Hans U. Gerber: Life Insurance Mathematics

  Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve - prednášky a cvičenia (1-PMA-570, L, P2/C1, 4 kredity)

  Bakalársky seminár (1-PMA-912, L, S1, 1 kredit)

Kontakt

 • Adresa:
      Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského v Bratislave
      Mlynská dolina 6248
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 245
 • Email: szucs1(zaaviiinaaac)uniba(bodka)sk