Michaela Turošíková


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1) - cvičenia, 2/Z, 2MMN, 2P + 1C, 4 kredity
 • 1-PMA-754 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1) - cvičenia, 2/Z, 2MMN, 1C, 1 kredit
 • 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) - cvičenia, 3/Z, ,2P + 2C, 5 kreditovKontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: turosikova2@uniba.sk
Michaela Turošíková