Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI
Univerzita Komenského Bratislava


Univerzita
Fakulta
Katedra


English version

Vedúca oddelenia

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Členovia oddelenia

Mgr. Lenka Filová, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Mgr. Jozef Kováč, PhD.
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
RNDr. Andrej Náther, CSc.
doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.
Mgr. Samuel Rosa, PhD.
Mgr. Ján Somorčík, PhD.
Mgr. Gábor Szűcs, PhD.
Danica Strapcová - sekretariát

Externí členovia oddelenia

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

Doktorandi

Mgr. Eva Benková,
Mgr. Michaela Koščová,
Mgr. Lívia Leššová,
Mgr. Michaela Turošíková.

Študijné programy

Poistná matematika - bakalársky program (ďalšie informácie)
Pravdepodobnosť a štatistika - magisterský program
Aplikovaná matematika - doktorandský program

Adresa

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina 6284
842 48 Bratislava 4