Charakteristika člena SAS


 1. Meno a priezvisko:

  Norbert Frištacký

  Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti:

  Ing., PhD (CSc), Prof.

  Deň, mesiac, rok a miesto narodenia:

  8. novembra 1931, Púchov

  Domáca adresa (telefón, fax, e-mail):

  J. Cígera Hronského 14,
  83102 Bratislava 3
  tel.: 02-44254708,
  e-mail:    fristacky@dcs.elf.stuba.sk alebo n.fristacky@computer.org

  Názov, adresa pracoviska (telefón, fax):

  Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Ilkovičova 3 81219 Bratislava 1, tel.: 02-60291686, fax.: 02-65420587

  Funkcia na pracovisku a v odborných spoločnostiach:

  Profesor informatiky a výpočtovej techniky

 2. Vedný odbor:

  Počítačové systémy a prostriedky

  Špecializácia:

  Metódy a prostriedky návrhu digitálnych systémov, architektúra počítačov, formálne metódy špecifikácie, návrhu a verifikácie digitálnych systémov

 3. Hlavné vedecké výsledky:
  • Zákonitosti šírenia logických signálov v obvodoch s magnetickými prvkami
  • eliminácia tzv. podstatného hazardu (Essential Hazard) v sekvenčných obvodoch v releovo-kontaktovej implementácií
  • minimalizácia normálnych foriem výrazov boolovských funkcií pri syntéze sekvenčných obvodov s definovanými časovými oneskoreniami pri prechodoch medzi stavmi
  • formálny opis programov pre programovateľné logické procesory (PLC) pre logické riadenie procesov
  • spôsob formálneho opisu technologických operácií pri logickom riadení procesov pomocou nedeterministických stavových strojov a metódy zostavenia špecifikácie riadiacich jednotiek pre technologických procesov formou stavových strojov
  • objav počítačovej architektúry typu "Single Instruction Parallel operations" (SIPO) nazývanej tiež Very Large Instruction Word (VLIW) - nezávislý objav a spracovanie od J.A. Fischera (USA) - pozri tiež text k oceneniu Computer Pioneer od Computer Society IEEE (USA) na osobnej web stránke
  • nový formálny model spracovania informácie a komunikácie s okolím pre reaktívne digitálne systémy a formálny opis komunikácie v čase pomocou špeciálnych regulárnych formúl
  • definícia syntaxe a sémantiky špecifikačného jazyka HSSL (Hardware Software Specification Language) pre návrh digitálnych zariadení na systémovej (HW/SW) úrovni so vzájomne ortogonálnym opisom komunikácie, spracovania informácie a časovacej disciplíny v spojitom čase

 4. Ďalšie podrobnosti sú na webovskej stránke:

  http://www.dcs.elf.stuba.sk/~nfris

 5. Kontaktná adresa:

  Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 81219 Bratislava 1
  Telefón: 02-60291686 Fax: 02-65420587
  fristacky@dcs.elf.stuba.sk