Pavol Brunovský

Mikroekonómia

 


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci skriptá.

 


 

 

 

OBSAH

 

1. Teória firmy

1.1 Technológie a produkčná funkcia

1.2 Izokvanty

1.3 Príklady technológií a produkčných funkcií

1.4 Racionálne správanie firmy. Rovnováha kompetitívnej firmy

1.5 Minimalizácia nákladov a nákladová funkcia

1.6 Poznámky k počítaniu podmienenej funkcie dopytu a nákladovej funkcie

1.7 Vlastnosti nákladovej funkcie

1.8 Komparatívna statika podmienenej dopytovej funkcie

1.9 Hraničné a priemerné náklady

1.10 Maximalizácia zisku

1.11 Hottelingova lema

1.12 Vlastnosti funkcie ponuky a funkcie dopytu firmy - komparatívna statika

1.13 Cvičenia

 

2. Spotrebiteľ

2.1 Preferencie a funkcia užitočnosti

2.2 Plochy indiferentnosti

2.3 Hraničná miera substitúcie

2.4 Rovnováha spotrebiteľa

2.5 Priama a nepriama daň

2.6 Nepriama užitočnosť a výdavková funkcia

2.7 Komparatívna statika spotrebiteľa

2.8 Výpočet dopytových funkcií

2.9 Sluckého identita

2.10 Spotrebiteľov prebytok, alebo "Soľ nad zlato"

2.11 Cvičenia

 

 

3. Dokonalá súťaž na čiastkovom trhu

3.1 Ponuková funkcia výrobcu

3.2 Spoločenská dopytová funkcia

3.3 Rovnováha na čiastkovom trhu pri dokonalej konkurencii

3.4 Dlhodobá rovnováha pri voľnom vstupe na trh

3.5 Vplyv daní, dotácií a regulácia cien

3.6 Prípadové štúdie

3.7 Fixné faktory a ekonomická renta

3.8 Cvičenia

 

4. Nedokonalá konkurencia

4.1 Rovnováha  monopolu

4.2 Neefektivita monopolu

4.3 Zdaňovanie monopolu

4.4 Cenová diskriminácia

4.5 Prirodzené monopoly

4.6 Oligopol

4.7 Dynamika duopolu

4.8 Oligopol s väčším počtom firiem

4.9 Kartel

4.10 Bertrandova rovnováha

4.11 Cvičenia

 

 

5. Výmena

5.1 Rovnováha úplného trhu pri čistej výmene

5.2 Existencia rovnováhy

5.3 Edgeworthov obdĺžnik

5.4 Prvá veta o dobrodení (Welfare)

5.5 Produkcia

5.6 Externality a vlastnícke práva

5.7 Produkčné externality

5.8 Cvičenia

 

6. Neistota a riziko

6.1 Lotéria ak model rozhodovania pri neistote

6.2 Averzia k riziku a poistenie

6.3 Očakávaná užitočnosť a averzia k riziku

6.4 Diverzifikácia a rozloženie rizika

6.5 Neistota výrobcu

6.6 Cvičenia

 

 

7. Informácie a ekonómia

7.1 Symetrická a asymetrická informácia

7.2 Asymetrická informácia a zvrátený výber

7.3 Ďalšie problémy asymetrickej informácie

 

 


 

Pavol Brunovský,     Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, © 2006, 2016