Na prehliadanie jednotlivých kapitol možete použiť buď:

- Adobe Acrobat prehliadač pre PDF je dostupný pre všetkych hlavné platformy OS. Stiahnuť si ho môžete z adresy http://www.adobe.com Konkrétnu platformu si môžete vybrať na adrese http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html . Verzia Adobe Acrobat 4 pre Win 9x, NT sa nachádza aj tu: Acrobat 4

- PostScript prehliadač ako napr. program ghostview dostupný na štandardných OS ako napr. HP Unix, Digital Unix, Sun Sparc Unix, Linux. Analogický program pre MS Windows 3.xx, Win 9x, NT si môžete stiahnuť kliknutím na Ghostscript . Balíky rozbalte programom WinZip a v rámci MS Windows spustite program gsview.exe, ktorý sa nachádza v adresári c:\gstools

- DVI prehliadač pre TeX je dostupný na horeuvedených klonoch OS Unix pod názvom xdvi. Analogický program pre MS Windows 3.xx, Win 9x, NT si môžete stiahnuť z archívu www.dante.deStránku WWW pripravil Daniel Ševčovič (sevcovic@fmph.uniba.sk) UAM MFF UK, 2000