SLSP - Analytik úverového rizika retail - Junior + Senior
CNB Expert analytik ekonomiky, Ekonom – makroekonomicky anal
Internship - Audit / Data Governance Management
Intrenship vo firme DELL
Credit Risk v ČSOB
Business analytik - pozícia vhodná pre absolventa
Súťaž o najlepšiu aktuársku diplomovú prácu 2018
Česko-Slovenské kolo súťaže ŠVOČ v matematike a informatike
Brigádnik s potencálom na úväzok - Privátne bankovníctvo TB
PhD štúdium na EUBA