Ekonomická a finančná matematika
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

Seminar centra pre ekonomiu a financie 8.12.2010
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=17&t=372
Stránka 1 z 1

Autor:  siebertova [ Pia Dec 03, 2010 9:16 am ]
Predmet príspevku:  Seminar centra pre ekonomiu a financie 8.12.2010

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Jeho obsahom bude prednáška

Pavol Jurča (NBS / FMFI UK):

Udržateľnosť v modeloch ekonomického rastu,

ktorá sa uskutoční v stredu 8.12.2010 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.


Abstrakt prednášky:

Prezentácia bude venovaná niektorým dôležitým výsledkom mojej dizertačnej práce. Budem sa zaoberať teoretickým popisom modelov udržateľného ekonomického rastu v ekonomike, v ktorej existujú obnoviteľné ako aj vyčerpateľné zdroje, formulovaných v tvare úloh optimálneho riadenia. V prvej časti prezentácie popíšem tzv. Hartwickovo pravidlo, ktoré je jedným z najdôležitejších výsledkov pre tento typ modelov. Toto pravidlo hovorí, že všetky výnosy z ťažby vyčerpateľných zdrojov by mali byť reinvestované do obnoviteľného kapitálu. Ďalej uvediem dva typy formulácie účelovej funkcie: účelovú funkciu založenú na diskontovanej užitočnosti a účelovú funkciu typu max-min. Vzťah medzi nimi má zaujímavú ekonomickú interpretáciu. Predstavím nový model s dvoma navzájom substituovateľnými vyčerpateľnými zdrojmi, ktoré majú rôznu produktivitu. Pomocou nutných podmienok optimality uvediem kvalitatívnu analýzu riešení tohto modelu. Konkrétne ukážem, že nie je optimálne ďalej využívať zdroj s konštantnou produktivitou, ak už začala ťažba zdroja s rastúcou produktivitou. Posledná časť prezentácie bude venovaná aplikácii tzv. zákonov zachovania (t.j. nájdeniu veličín, ktoré zostávajú konštantné pozdĺž trajektórií optimálnych riešení) pre tento typ modelov.

Autoreferát dizertačnej práce možno nájsť na internetovej stránke: http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/phd/jurca

Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke:
http://www.defm.fmph.uniba.sk
v časti "Aktuality a semináre".

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/