Ekonomická a finančná matematika
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

Seminár CEF 28.9.2011 T.Bokes (FMFI UK)
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=17&t=436
Stránka 1 z 1

Autor:  siebertova [ Str Sep 21, 2011 8:28 am ]
Predmet príspevku:  Seminár CEF 28.9.2011 T.Bokes (FMFI UK)

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška

Tomáš Bokes (FMFI UK):

Pravdepodobnostné a analytické metódy oceňovania ázijských opcií amerického typu,

ktorá sa uskutoční v stredu 28.9.2011 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:
Analyzujeme tzv. floating strike ázijské opcie amerického typu s rôznym typom priemerovania a tzv. lookback opcie.
Jedným z hlavných výsledkov je jednotná metóda na výpočet hodnoty hranice skorého uplatnenia blízko expirácie. Metóda je použiteľná pre ľubovoľný finančný derivát, ktorý sa dá transformovať na tvar Doob-Meyerovho rozkladu Snellovej obálky jeho diskontovanej pay-off funkcie. Výsledky získané pre hranicu skorého uplatnenia pre americký typ opčných stratégií vypočítané prezentovanou metódou sú konfrontované s výsledkami spočítanými metódou PSOR.
Hranica skorého uplatnenia pre analyzované opcie je aproximovaná polynomickým rozvojom prvého stupňa. Rozvoj v blízkosti expirácie je odvodený na základe podmienky hladkého napojenia. Získané hodnoty sú konzistentné s už známymi hodnotami pre tzv.
vanilla opcie.
Taktiež uvádzame diferenciálnu rovnicu na výpočet voľnej hranice pre analyzované opcie. Táto rovnica je odvodená na základe
modifikovanej Black–Scholesovej parciálnej diferenciálnej rovnice.

Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke:
http://www.defm.fmph.uniba.sk
v časti "Aktuality a semináre".

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/