Ekonomická a finančná matematika
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

Seminár CEF 27.3.2013: Igor Melicherčík (FMFI)
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=17&t=612
Stránka 1 z 1

Autor:  chladna [ Pia Mar 15, 2013 11:10 am ]
Predmet príspevku:  Seminár CEF 27.3.2013: Igor Melicherčík (FMFI)

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Igor Melicherčík (FMFI UK)

Optimálne riadenie portfólia s postupnými príspevkami

ktorá sa uskutoční v stredu 27.3. 2013 o 15.30

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:
Budem sa zaoberať problémom optimálnej alokácie aktív pre fond, kde sporiteľ prispieva postupnými príspevkami. Typickým príkladom takejto formy investície je dôchodkové sporenie. V modeli sa maximalizuje očakávaná užitočnosť hodnoty majetku na konci sporenia, pričom sa používa funkcia užitočnosti s konštantným koeficientom relatívnej averzie k riziku. Pre prípad jednorázovej investície je známe riešenie s konštantnými váhami jednotlivých aktív. Úloha s postupnými príspevkami sa v praxi často rieši tak, že sa k nasporenej sume pridá súčasná hodnota budúcich príspevkov, čím problém prevedieme na prípad jednorázovej investície. Takéto riešenie však často vedie ku krátkym pozíciám, čo je v praxi nerealizovateľné. Okrem riešenia úlohy dynamického programovania budem prezentovať aj približné (ľahko spočítateľné) riešenie, ktoré sa ukazuje ako dostatočne presné pre daný problém.

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF.

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/