Ekonomická a finančná matematika
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

Tyzden vedy na FMFI 12.11-16.11.
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=8&t=33
Stránka 1 z 1

Autor:  sevcovic [ Uto Nov 13, 2007 10:22 am ]
Predmet príspevku:  Tyzden vedy na FMFI 12.11-16.11.

Týždeň vedy 2007

na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, Bratislava
Prednášky v posluchárni F1:
12. 11. 14:00
Miro Zeman, Dr. Assoc. Prof.: Fotovoltika ako dlhodobo najperspektívnejší zdroj OZE
15:30
doc. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.: Šírenie informácií v sieťach


13. 11.
13:30
Jaromír Řehák, Ing.: História fotovoltiky v Československu, rozvoj a potenciál FV v Európe, Strategický smer vedeckého výskumu v EU a ciele do roku 2050, strategické dokumenty vedeckého výskumu EU, politika zemí EU pre rozvoj FV
Aleš Poruba, Dr. Ing.: Křemíková fotovoltaika pro 21. století – potenciál objemových a tenkovrstvých Si solárních článků
15:30
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.: Príčiny globálnej zmeny klímy a možné dôsledky


14. 11.
14:00
Radim Bařinka, Ing.: Struktury krystalických křemíkových solárních článků, jejich vlastnosti a procesní technologie
15:30
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.: Anizotropie reliktového žiarenia ako odtlačok zárodkov štruktúr vo vesmíre


15. 11.
13:30
Martin Chudoba, Ing.: Navrhovanie fotovoltických systémov a elektrární a ich inštalácia.
Jiří Sedlák, Doc. Ing. CSc.: FV v architektúre, BIPV a príklad využitia obnoviteľných zdrojov v návrhu rekonštrukcie budovy MFF v Prahe.
15:30
RNDr. Zdenko Machala, PhD., Mgr. Karol Hensel, PhD.: Biomedicínske a environmentálne aplikácie plazmy a elektrických výbojov.Ostatné akcie:
• OTVORENIE LOKÁLNEJ SEIZMICKEJ SIETE VÝCHODNÉ SLOVENSKO
14. 11. o 10.00 hod
Zasadačka dekana FMFI UK. F2 pavilón
Organizátor: KAFZM FMFI UK
• VYUŽITIE GRAFICKÝCH KALKULAČIEK VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
14. 11. o 16.00
M115, pavilón M
Organizátor: RNDr. M. Dillingerová, PhD.
• CABRI II PLUS VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY NA ZŠ A SŠ
14. 11. o 15.00
M115, pavilón M
Organizátor: PaedDr. L. Koreňová
• MOBILITY DOKTORANDOV KAGDM V RÁMCI EU
12. 11. o 15.00
F109, Pavilón F1
Organizátor: PaedDr. P. Vankúš, PhD.
• SKÚSENOSTI S VYUČOVANÍM MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVOU METÓDOU
13. 11. o 15.00
F109, Pavilón F1
Organizátor: doc. RNDr. Š. Solčan, PhD.
• OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP – výstava vtipov zaslaných do súťaže
3. 11. – 21. 12. 8:00 – 18:00 h
vestibul F1
Organizátor: SCHOLA LUDUS – Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania FMFI UK
• SCHOLA LUDUS A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA – seminár
a SCHOLA LUDUS: DYNAMICKÉ PARALELY – vernisáž výstavy
5. 11. 9:30 – 15:30 h.
Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova 4, Bratislava
Organizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Tomášikova a SCHOLA LUDUS - Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania FMFI UK
Garantka a lektorka: RNDr. Katarína Teplanová, PhD.
• RNDr. Katarína Teplanová, PhD.: AKO TRANSFORMOVAŤ VZDELÁVANIE.
Stratégie a nástroje SCHOLA LUDUS pre komplexné a tvorivé poznávanie a učenie – krst knihy
19.11. 10:30 h. FMFI UK
• SCHOLA LUDUS - TVORIVOSŤ A POZNÁVANIE – seminár
19. - 20. 11. 13:00 –18:00 h Senec
Garantka a lektorka: RNDr. Katarína Teplanová, PhD.
Súvisiaca aktivita: Prehliadka exponátov z výstav SCHOLA LUDUS v priestoroch FMFI UK
• 6-dielny seriál astronomických prednášok
16. 10. – RNDr. J. Rybák, CSc.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes
23. 10. – RNDr. T. Pribulla, CSc.: Extrasolárne planéty
30. 10. – RNDr. L. Neslušan, CSc.: Posledné štádiá formovania Slnečnej sústavy
6. 11. – doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Je počet 8 planét definitívny?
13. 11. – RNDr. V. Rušin, DrSc.: Slnko a prejavy jeho aktivity
20. 11. – RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Spektroskopia na veľkých ďalekohľadoch
Prednášky sa uskutočnia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v pavilóne F1, v posluchárni F1 vždy v utorok od 17:30 hod.
• Seminár pre študentov stredných škôl
23. 11. 13:30 až 16:00 hod.
Poslucháreň A - prezentácie katedier informatiky (počítačová grafika, spracovanie obrazu, vizualizácia viacrozmerných dát, spracovanie medicínskych dát, robotické aplikácie, spracovanie reči, neurónové siete, kognitívne vedy, systém automatického dokazovania...)
Poslucháreň B - prezentácie katedier matematiky (ekonomická a finančná matematika, poistná matematika, matematická štatistika, Centrum pre ekonómiu a financie, ukážka finančnej aplikácie, komerčné poistenie (životné a neživotné), zdravotné poistenie, dôchodky a nový dôchodkový systém, matematická štatistika a pravdepodobnosť verzus biológia, medicína, ekonómia, počítače - aplikácie do všetkých sfér života, kódovanie z pohľadu algebraika, sústredenie s matematikou...)
Poslucháreň F1 - prezentácie katedier fyziky (pilotné environmentálne laboratórium, predpoveď počasia pomocou počítačových simulácií, povrchová plazma, holografia, mikroskopy, detekcia rádioaktívneho žiarenia, biosenzory, membranologické laboratórium, internetové vysielanie pre školy, jednoduché pokusy...)
• Deň otvorených dverí na Astronomicko – geofyzikálnom observatóriu v Modre – Harmónii.
16. 11. 1000 – 1300

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/