Logo

PhD práce obhajované na odbore Aplikovaná matematika so zameraním na Aplikovanú matematiku, matematickú analýzu a Ekonomickú a finančnú matematiku
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského, Bratislava