Ján Pekár

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského Bratislava

 

 

 


 

Miestnosť: M237
Mlynská dolina  
842 48 Bratislava
Tel: ++421 2 602 95 635
Fax: ++421 2 654 12 305
E-mail: pekar@fmph.uniba.sk


 

Pedagogický proces

o   Teória nekooperatívnych hier (ekonomická a finančná matematika - magisterské štúdium)

    • matematika - magisterské štúdium)