COMENIUS UNIVERSITY
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Department of Applied Mathematics and Statistics
 
   
Skvalitnenie podmienok pre prípravu vysokokvalifikovaných
odborníkov v oblasti IT

PROJEKT Európskeho sociálneho fondu JPD 3 BA-2005/1-029
RNDr. Damas Gruska, PhD.
 
 
 

Kurz:
Algoritmy deterministickej a stochastickej optimalizácie a ich počítačová realizácia
Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Obsah

Úvod

slides.pdf Úvodná prednáška kurzu, prehľad optimalizačných metód a techník
Ukážky programov
Simplex-Intpo.nb Program v systéme Mathematica na testovanie výpočtovej zložitosti metód lineárneho programovania
Klee-Minty.nb Program v systéme Mathematica na určenie časovej zložitosti rôznych metód LP na príklade Klee-Mintyho
lp.m Program v systéme Matlab na testovanie výpočtovej zložitosti metód lineárneho programovania
ESF-StochasticOptimization-1.nb Program v systéme Mathematica na jednoduchú stochastickú optimalizáciu v 1D
ESF-StochasticOptimization-2.nb Program v systéme Mathematica na jednoduchú stochastickú optimalizáciu v 2D
Simulované žíhanie
ESF-StochasticOptimization-3.nb Program v systéme Mathematica na jednoduchú stochastickú optimalizáciu v 2D
Evolučné stratégie
Programové balíky
interiorpoint.zip Skompilovaný program inpto (Linux ELF), intpo.exe (Win32) na riešenie reálnych úloh a príklady použitia. Konvertor medzi lp a mps formátom (Linux ELF).
simplex.zip Skompilovaný program simplex (Linux ELF), simplex.exe (Win32) na riešenie reálnych úloh a príklady použitia. Konvertor medzi lp a mps formátom (Linux ELF).
linprog.zip Zdrojové kódy v jazyku C pre programy intpo a simplex pochádzajúce od R. Venderbei. Makefile pre kompiláciu pre Linux ELF formát a Win32 formát. Opis MPS štruktúry vstupného súboru pre zadanie úlohy LP.
Aplikácie
sprava.pdf Použitie metódy vnútorného bodu na riešenie úlohy LP pre optimalizácia dodáviek elektriny od rôznych dodávateľov
kalibracia.pdf Použitie metódy evolučných stratégií na kalibráciu Cox. Ingersoll, Ross-ovho modelu časových štruktúr úrokových sadzieb
dochodky.pdf Použitie metódy Monte Carlo simulácie, lineárneho programovania a využitie mier rizika v plánovaní prestupov v dochodkovom systéme

Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
842 48 Bratislava, Slovakia
Tel: + 421-2-602 95 182 Fax: + 421-2-654 25 882
 
 
     
   
© (2007) Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University