Mgr. Eva Benková
zimný semester 2014/15


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

EB:
Slovenská 
 
domovská stránka English 
 
homepage

Vedenie bakalárskych prác

  • Lucia Hajdu: Metódy redukcie variancie
  • Matúš Jurák: Navrhovanie experimentov pomocou latinských štvorcov
  • Hana Petrovská: Analýza hlavných komponentov