Mgr. Eva Benková


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

Navigácia:
Index
Výučba

English version

Výskum

 • Optimálny návrh experimentov

Výučba

  Kontakt

  • Adresa:
       Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
       Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
       Univerzita Komenského
       Mlynská dolina
       842 48 Bratislava 4
  • Študijný pobyt na Johannes Kepler Universität in Linz
  • Email: Eva.Benkova@fmph.uniba.sk
  FMFI UK