Assa Camara


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1) - cvičenia, 2/Z, 2MAT + 2PMA, 4 kredity
 • 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) - cvičenia, 3/Z, 3upMA*, 5 kreditov

Vedenie bakalárskych prácKontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina 6284
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 247
 • E-mail: assa.camara@fmph.uniba.sk
Assa Camara