Mgr. Michaela Koščová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Vedenie bakalárskych prác

 • 2014/2015 Zuzana Lavorová: Štatistické vzdialenosti aplikované na parciálne sumácie
 • 2015/2016 Adam Bilka: Indexy kvalitatívnej variancie a ich vlastnosti
 • 2016/2017 Adam Bilka: Indexy kvalitatívnej variancie a ich vlastnosti

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: michaela.koscova@fmph.uniba.sk