doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

  Zimný semester
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) [1-UMA-302, 3/Z, P2+C2, 4 kredity]
 • Náhodné procesy (1) [2-PMS-101, 1/Z, P2, 3 kredity]
 • Teória spoľahlivosti [2-PMS-218, 1/Z, P2, 3 kredity]
 • Počítačová štatistika [2-MMN-106, 1/Z, K2, 3 kredity]
 • Analýza kategoriálnych dát [2-PMS-130, 2/Z, P2, 3 kredity]

  Letný semester
 • Štatistika pre neštatistikov [1-MXX-501, /L, K2, 2 kredity]
 • Rozdelenia pravdepodobnosti [1-PMA-551, 3/L, P2, 3 kredity]
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) [1-UMA-309, 3/L, P2+C2, 4 kredity]
 • Náhodné procesy (2) [2-PMS-102, 1/L, P2, 3 kredity]
 • Základy matematického modelovania v empirických vedách [3-MAM-031, 1/L, P2, 10 kreditov]

Aktuálne rozvrhy


Výskum

 • Teória pravdepodobnostných rozdelení
 • Kvantitatívna lingvistika

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 246
 • Email: macutek@fmph.uniba.sk